7-1-2022

Geachte belegger,

Zoals gecommuniceerd in het bericht van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. van d.d. 6 januari 2022 is de verkoop van Axxicon aan een externe partij en het hiermee samenhangende bod op de beide obligatieleningen niet doorgegaan.

NPEX is daarom voornemens om de handel in de Axxicon – 7,5% – 2024/11 – Obligatie I en de Axxicon – 8,0% – 2025/12 – Obligatie II te hervatten per maandag 10 januari 2022.

Vertrouwende u voldoende geïnformeerd te hebben.