Axxicon Moulds Eindhoven B.V.

6 januari 2022

In onze brief van 30 november jl. hebben wij u verzocht akkoord te gaan met een voorstel
waarmee Axxicon met een potentiële koper kon onderhandelen over verkoop van de
onderneming. Deze onderhandelingen hebben uiteindelijk op 4 januari jl. helaas niet geleid
tot een overeenstemming. Wij kunnen de beide obligatieleningen hierdoor op dit moment
dus ook niet van u afkopen.

Het onderhandelingstraject en de due diligence is vanzelfsprekend onder afgesproken
vertrouwelijkheid uitgevoerd (NDA). Dit betekent helaas dat wij u niet precies kunnen
aangeven waarom de potentiële koper uiteindelijk is afgehaakt. Wel kunnen wij aangeven dat
de due diligence geen onrechtmatigheden aan het licht heeft gebracht.

Wij zijn uiterst teleurgesteld dat deze oplossing niet is doorgegaan. Dit verlengt de
onzekerheid voor medewerkers, leveranciers en klanten, maar zeker ook voor u als
obligatiehouder.

Raad van Commissarissen, management en aandeelhouders hebben de nieuwe situatie
geanalyseerd en ook besproken met de Stichting Obligatiehoudersbelangen.

Het onderhandelingstraject heeft ons gesterkt in het idee dat, met de afspraken waarmee de
obligatiehouders en aandeelhouder op 2 december jl. hebben ingestemd, mogelijk wel met
andere kopers een overeenstemming kan worden bereikt.

De komende dagen zullen wij verder onderzoek doen. Op woensdag 12 januari zullen wij u
hierover een nieuwe brief sturen. Tevens zal Stichting Obligatiehoudersbelangen dan een
uitnodiging uitdoen voor een buitengewone vergadering van obligatiehouders ter toelichting
en bespreking van deze brief.

Axxicon Moulds Eindhoven B.V.

Alfred Evers
CEO