30-11-2021

Geachte beleggers,

Hierbij het aangepaste voorstel van Axxicon Mould Eindhoven B.V. (“Axxicon”) voor de afkoop van de obligaties per 31 december a.s.

Na de buitengewone vergadering van 24 november jl. hebben wij contact gezocht en overleg gevoerd met de voorzitter van de Raad van Commissarissen (“RvC”) van Axxicon, de heer Buis.

Van hem wilden wij de betrokkenheid van de RvC in deze kwestie vernemen én deze vergroten. Na de uitslag van de stemming op het voorstel van 23 november jl. heeft hij contact met ons gezocht. Hierbij heeft hij zijn visie gegeven op de ernst van de situatie en het ontbreken van alternatieven. Dit heeft geresulteerd in bijgaand voorstel dat wordt gedragen door Axxicon’s directie, RvC en aandeelhouders. Wij adviseren u dit verbeterde voorstel serieus te beschouwen en roepen u op uw stem uit te brengen.

Stemming over het voorstel:
U kunt vanaf heden tot donderdag 2 december 2021, 21.00 uur uitsluitend via e-mail (adres: [email protected]) stemmen. Hierbij dient u duidelijk aan te geven of u WEL of NIET akkoord gaat met het voorstel én uw NPEX rekeningnummer te vermelden. Indien wij uw e-mail niet of niet op tijd ontvangen beschouwen wij dat als een onthouding van stemmen. Het voorstel zal worden aangenomen indien een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen WEL akkoord gaat. Elke obligatie geeft recht op één stem. De uitkomst van de stemming geldt voor alle obligatiehouders van beide leningen.

Met vriendelijke groet,

Stephan van de Vusse

Klik hier voor het aangepaste voorstel.