Apeldoorn, mei 2021

Aan de Obligatiehouders van Be Informed gehouden op het NPEX platform

Beste Obligatiehouders,

Sinds 2016 heeft Be Informed gebruik gemaakt van een listing aan de NPEX voor aanvullende financiering via uitgegeven Obligaties.

Mede dankzij de support en (financiële) ondersteuning van de hierbij betrokken Obligatiehouders is Be Informed in staat geweest haar positie in de markt te
verstevigen.
Ook de ondersteuning van de NPEX hebben wij als zeer plezierig ervaren. Daar zijn we dankbaar voor.

Het is daarom ook met genoegen dat wij u kunnen melden dat Be Informed Holding B.V. de Obligatielening, zoals deze is geadministreerd bij de NPEX, op 28 juli 2021 volledig zal aflossen. Het gaat hierbij om in totaal € 605.000.

In de Vergadering van Obligatiehouders die 25-11-2020 is gehouden is dit besluit toegelicht.

Wij danken u voor het vertrouwen in Be Informed Holding B.V. in de afgelopen jaren en wensen u alle goeds voor de komende tijd.

Met vriendelijke groet

Directie Be Informed Holding B.V.
Voor deze

R.G.P. Louter
CE