25 november 2020

Aan de Obligatiehouders van Be Informed gehouden op het NPEX platform

Beste mensen,

Het is met genoegen dat wij u kunnen melden dat Be Informed Holding B.V. voornemens is de Obligatielening, zoals deze is geadministreerd bij de NPEX, in juli 2021 volledig af te lossen.

In de Vergadering van Obligatiehouders die vanochtend is gehouden is dit besluit toegelicht.
Ook de Aandeelhouders van Be Informed Holding B.V. hebben dit besluit geaccordeerd en ondersteunen de onderliggende analyses.

Wij danken u voor het vertrouwen in Be Informed Holding B.V. in de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet,

Directie Be Informed Holding B.V.
Voor deze

R.G.P. Louter
CEO