Be Informed

Robotisering is hot! De grote trend is het robotiseren van intelligente (kantoor)processen, zoals het geven van adviezen (robo-advisering) en het automatiseren van kennisintensief werk. Deze trend wordt Robotic Process Automation (RPA) genoemd en de robots zijn ‘software robots,’ oftewel intelligente software die advies- en beslistaken kan overnemen die tot nog toe uitsluitend door hoogopgeleide kenniswerkers konden worden uitgevoerd.

Be Informed is leverancier van software voor RPA. Door het  toonaangevende onderzoeksbureau HfS wordt Be Informed rechtsboven gepositioneerd als leider in intelligente robotisering; de groeimarkt voor de komende jaren.

De omzet in 2015 bedroeg € 4.400.000 met een nettowinst van ruim € 226.000. De geprognotiseerde omzetgroei voor 2016, 2017 en 2018 bedraagt circa 30% per jaar.

Bijzondere prestaties

Winnaar Innovatie Challenge Award van de NAVO.

Ondernemer

Per 1 mei 2018 is René Louter de nieuwe CEO van Be Informed. Hij volgt hiermee oprichter Rik Hoogenberg op die als aandeelhouder en adviseur nauw betrokken blijft bij Be Informed.
René Louter was sinds 2017 algemeen directeur van Emesa, het moederbedrijf van onder andere VakantieVeilingen en ActievandeDag. Daarvoor was hij werkzaam als CEO van RDC Group, marktleider op het gebied van software en data(analyse) voor de mobiliteitssector en als managing director van ASN Group. Tussen 2003 en 2012 vervulde hij diverse directiefuncties bij REAAL.

Geert Rensen (Chief Marketing Officer en Director VS) is betrokken geweest bij het Be Informed Robotic Software Platform sinds het begin van de R&D-programma in 2002. Geert heeft een achtergrond in sales, marketing en innovatiemanagement bij vooraanstaande internationale bedrijven in de software en diensten-industrie.

Onderneming

Be Informed levert primair software (het Be Informed Robotic Software Platform) door het verkopen van gebruikslicentie- en onderhoudsovereenkomsten op deze software. De gebruikslicenties houden in dat een klant voor een bepaalde toepassing of bepaald toepassingsgebied het recht verkrijgt om onze software in te zetten. De onderhoudslicenties geven het recht op het verkrijgen van nieuwe releases waarin issues zijn opgelost en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.

Daarnaast levert Be Informed consultancy-diensten aan partners en klanten (licentiehouders van de software) in de vorm van:
– Adviesdiensten m.b.t. het Be Informed Platform: architectuur- en ontwerpondersteuning,    kwaliteitsreviews;
– Implementatieprojecten*
– Applicatiebeheer*

* Deze diensten worden zoveel mogelijk geleverd door implementatiepartners van Be Informed. In dit geval sluit de klant een overeenkomst af met de partner en levert Be Informed uitsluitend de gebruikslicentie- en onderhoudsovereenkomsten. Alle activiteiten worden uitgevoerd vanuit de werkmaatschappij Be Informed B.V.

Markt & branche

Robotisering bij de overheid en in de financiële dienstverlening is al sinds een paar jaar in opkomst en laat nu een zeer explosieve groei zien (McKinsey rapport: Disruptive Dozen). Wereldwijd wordt de economische impact van het robotiseren van kenniswerk geschat op $5.2 – $6.7 biljoen in 2025.

Visie

De robotisering van het kenniswerk is de volgende fase in de mondiale, digitale omwenteling met vergaande gevolgen voor efficiency en een enorme impact op de samenleving. Het is een onvermijdelijke ontwikkeling. Be Informed staat vooraan.

Positionering & concurrentieanalyse

Op de golf van de nieuwe generatie robots surft Be Informed vooraan. Er zijn ook concurrenten. Door kapitaal aan te trekken is het bedrijf in staat om, op kwaliteit, instellingen en bedrijven in de gevestigde wereld, die bestaande contracten en leveranciers hebben, te bewerken. Het onderscheidt zich; het platform is compleet, geïntegreerd en open waarbij alle regels op één plek eenduidig worden vastgelegd.

Doelgroepen

De 3 marktsegmenten voor Be Informed worden gekenmerkt door: veel regelgeving, complexe producten en diensten, en dynamische processen:

1. De Overheid

 in deze sector is het toepassen van de juiste wet- en regelgeving en het toepassen van het gelijkheidsbeginsel essentieel. De overheid moet burgers en bedrijven allemaal gelijk behandelen en moet de door haar uitgevaardigde wetgeving op de juiste wijze uitvoeren. In de digitalisering van de overheid is het daarom van belang dat regels correct en aantoonbaar worden toegepast.

2. De Financiële Sector

(banken en verzekeraars)

in deze sector worden steeds complexere producten en diensten aangeboden die, in de gedigitaliseerde wereld, steeds intelligentere geautomatiseerde klantinteractie vergen en aanvullende zorgplicht eisen.

3. De Industriële Sector

in deze sector is het van groot belang om te kunnen aantonen wat de effecten van producten zijn op Veiligheid, Gezondheid en het Milieu. Bedrijven hebben hierbij te maken met allerlei goedkeuringsinstanties en inspecties die vereisen dat de samenstelling van producten, de productieprocessen de productielocaties voldoen aan de wettelijke eisen.

Structuur

Be Informed Holding B.V. is het moederbedrijf van Be Informed IP B.V. (houdster van alle intellectuele eigendom binnen de groep) en Be Informed B.V. (de werkmaatschappij).

Be Informed USA, Inc. is een 100% dochter van Be Informed B.V. en verantwoordelijk voor de  verkoop activiteiten in de Verenigde Staten.

De aandelen worden rechtstreeks gehouden door twee bestuurders, de heer H.R. Hoogenberg en de heer G.H. Mensink (60%), O&I Business Agility B.V. (30%) en de Stichting Administratiekantoor Be Informed Holding (10%) die certificaten heeft uitgegeven ten behoeve van het personeel.

Klanten

Partners

Leendoel

De financiering wordt gevraagd om de financiële positie te versterken en te investeren in de marketing & verkoop.

Risico’s en zekerheden

Risico’s

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Be Informed geen geld heeft om u te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen we u naar het prospectus.

Zekerheden

De obligaties zijn achtergesteld. Met deze obligaties leent Be Informed geld van u en van anderen. Als zij failliet gaan, (voorlopig) uitstel van betaling (surseance van betaling) aanvragen of worden ontbonden, dan zal deze volgende volgorde van terugbetaling worden aangehouden:
1. Financiering van de Rabobank;
2. Deze obligaties;
3. Geldleningen van de beide bestuurders en een management lid.

De aandeelhouders zijn bekend met de obligatielening en zullen zolang de obligatielening nog niet is afgelost en de rente niet is betaald, geen besluiten nemen tot het uitkeren van winst of terugbetaling van kapitaal. (niet-ontrekkingsverklaring).

Video’s beleggersbijeenkomst Be Informed 10 juni 2016

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: