10-7-2017 – Be Informed zit stevig in de lift. De afgelopen jaren kwamen er veel nieuwe klanten bij in binnen- en buitenland. Be Informed-CEO Rik Hoogenberg verwacht voor de komende drie jaar een versnelde groei: ”Op alle fronten zien wij een substantiële groei; zowel in onze marktpositie, als in uitbreiding van ons platform.” 

Substantiële groei
Om een versnelde groei te financieren is afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is Reggeborgh Technology toegetreden tot de aandeelhouders. Ook heeft Be Informed via het beleggersplatform NPEX een achtergestelde obligatielening uitgegeven met een maximale looptijd van vijf jaar tegen een rente van 8,5%.

Met de steun van private aandeelhouders en de opbrengst van de obligatielening verstevigt Be Informed zijn financiële positie en kan het nieuwe plannen sneller op gang brengen. Het management is dan ook blij met de brede steun voor het bedrijf. CFO van Be Informed, Chris Erbrink: “Door onze goede kredietwaardigheid worden contracten steeds sneller geëffectueerd. Onze pijplijn groeit daardoor stevig.”

Intelligente robotisering
In het afgelopen jaar onderzocht adviesbureau McKinsey de toegenomen rol van robotisering in veel primaire processen van organisaties en bedrijven. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is, dat het onderhoud van veel kleine geautomatiseerde processen (bots) steeds complexer en bewerkelijker wordt. Deze aanpak is volgens McKinsey op termijn alleen succesvol, als er een integrale aanpak onder ligt: “Companies need to apply robots as part of an orchestrated action, not in isolation. Orchestrate humans and robots working together as one hybrid workforce.”

Be Informed heeft vanaf 2006 juist in zo’n aanpak geïnvesteerd en met jarenlange ervaring een steeds ‘intelligenter’ platform ontwikkeld. Met het zelf ontwikkelde softwareplatform kunnen klanten processen in kennisintensieve omgevingen automatiseren.

Zoals bij de ondersteuning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die met de software van Be Informed veel preciezer en daardoor efficiënter zijn toelatingsbeleid organiseert. Door documenten te beoordelen op basis van juridische criteria en automatisch vervolgacties uit te zetten, kan veel tijd worden gewonnen. En minstens zo belangrijk: met minder fouten.

Blockchaintechnologie
Tegelijkertijd ontwikkelt Be Informed ook oplossingen op basis van geheel nieuwe technologieën, zoals de blockchaintechnologie. Deze technologie zal naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in met name de financiële wereld.

Voor Rego Payments is op basis van blockchaintechnologieën een mooie toepassing in de maak genaamd ‘OINK’. Oink is een betalingssysteem dat kinderen in staat stelt om via hun telefoon veilige betalingen uit voeren in een winkel of online. Dit verloopt volgens de regels die de ouder stelt voor het kind. De ouder meldt zich aan, registreert zijn creditcard gegevens, registreert het kind, maakt een virtuele portemonnee voor het kind waar periodiek geld op gestort kan worden, en definieert de regels waarbinnen het kind een betaling mag uitvoeren via een app (b.v. een limiet per dag, welke winkel, welke producttype etc.).

De registratie van de ouder t/m de betaling vanuit het kind vindt plaats via een mobiele app, en op termijn ook via websites. Oink stelt ouders in staat hun kinderen te leren omgaan met geld.

Strategisch partnership
Be Informed hecht veel waarde aan samenwerking met uiteenlopende partners in binnen- en buitenland. Juist in het bundelen van expertise kom je verder. In het afgelopen jaar is Be Informed vanuit die filosofie een strategisch partnership met organisatieadviesbureau Accenture aangegaan. Dit heeft al geresulteerd in het samen ondersteunen van een organisatie in de financiële sector. En voor dit najaar staat een gezamenlijke Ronde-tafelconferentie voor de Nederlandse watersector op de agenda. Maar ook internationaal wordt bewust gezocht naar mogelijke gezamenlijke projecten.

Raad van Advies
Een heel andere vorm van partnership en het delen van expertise, heeft Be Informed gezocht met het instellen van een Raad van Advies. Deze Raad zal de directie ondersteunen en informeren over veranderingen in maatschappij en overheid. Erry Stoové (voormalig voorzitter SVB) en Valerie Frissen (o.a. CEO SIDN Fund) zijn de eerste leden van deze adviesraad.

In beeld
 Maak kennis met Be Informed en bekijk de introductievideo;
 Zie in deze video wat Be Informed kan betekenen voor overheden en publieke dienstverleners;
 Bekijk een van onze andere video’s over Be Informed en de werking van het Model Driven Platform;