25 februari 2021

Slim Opgewekt update halfjaarbericht
Effecten van nieuwe lockdown na doorstart

Slim Opgewekt Scholen heeft eind augustus 2020 een doorstart gerealiseerd. Gezien de snelle
ontwikkelingen van de onderneming en de marktomstandigheden omvat onderstaand bericht zowel
de terugblik van het laatste half jaar van 2020, als de eerste maanden van 2021.

• Turbulente 2e helft 2020 door afronding faillissement en doorstart
• RvA is samengesteld
• Negatieve effecten nieuwe lockdown op besluitvorming bij klantgroepen
• Aanvullende liquiditeitsbehoefte als gevolg van aanhoudende coronamaatregelen

Klik hier voor het volledige bericht.