Eindhoven, 21 december 2020

Axxicon verlengt inschrijvingsperiode van 8% obligatielening II

Inmiddels is er voor ruim € 750.000 ingeschreven op de Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 8% obligatielening II. Hiermee is het minimumbedrag gehaald en is de uitgifte definitief. Er is besloten de inschrijvingsdatum te verlengen.

Gezien het minimumbedrag is behaald, zullen de obligaties in tranches worden uitgegeven. Hierdoor zijn de uitgegeven obligaties al rentedragend gedurende de verlengde inschrijvingsperiode.

De uitgifte van obligaties zal in een eerste tranche plaatsvinden op dinsdag 29 december 2020. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing van de obligaties geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op vrijdag 22 januari 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op vrijdag 29 januari 2021 de tweede tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

De aflossingsdatum van alle tranches is 29 december 2025. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf maandag 25 januari 2021* verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Dinsdag 22 december 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Dinsdag 29 december 2020 Uitgifte obligaties tranche 1
Vrijdag 22 januari 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Vrijdag 29 januari 2021 Uitgifte obligaties tranche 2
Maandag 1 februari 2021* Eerst mogelijke handel via NPEX

* Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn