Slim Opgewekt Groep herstructureert, focus op advies verduurzaming en CO2-reductie

• Uitstel opdrachten verduurzaming scholen vanwege coronacrisis reden
herstructurering en faillissementsaanvraag dochter Slim Opgewekt BV;
• Slim Opgewekt Groep, Sportief Opgewekt en Onze Zorg is Opgewekt zetten
activiteiten voort met advisering verduurzaming en CO2-reductie;
• Directie van de Slim Opgewekt Groep BV spreekt vertrouwen uit in de toekomst.

ARNHEM – De Slim Opgewekt Groep BV, gespecialiseerd in verduurzaming en CO2-reductie,
herstructureert de activiteiten van de onderneming.

Bedrijfsonderdeel Slim Opgewekt BV werd de afgelopen maanden door de impact van de coronacrisis onevenwichtig hard geraakt. Scholen, opdrachtgevers van Slim Opgewekt BV, stelden op grote schaal hun verduurzamingsprojecten vanwege de crisis uit, met negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering van dochteronderneming Slim Opgewekt BV. Als gevolg daarvan heeft de directie van de Slim Opgewekt Groep BV het faillissement aangevraagd voor het bedrijfsonderdeel Slim Opgewekt BV.

Deze herstructurering heeft geen gevolgen voor opdrachtgevers van Slim Opgewekt Groep BV en de andere onderdelen Sportief Opgewekt en Onze Zorg is Opgewekt. Deze entiteiten zetten hun huidige activiteiten voort en breiden daarnaast de propositie uit met adviesdiensten voor verduurzaming en CO2-reductie.

De uitgebreide specialistische kennis en ervaring die binnen de onderneming is opgebouwd, wordt ingezet voor adviestrajecten op het gebied van verduurzaming. Naast de bestaande oplossingen zonne-energie, ledverlichting en bewustmaking, bieden de onderdelen van de Slim Opgewekt Groep nu ook innovatieve oplossingen aan voor gasreductie en isolatie. Anders dan voorheen worden diensten en projecten voortaan ook individueel aangeboden.

Leonn Sekender, lid van de directie van Slim Opgewekt Groep, licht toe: ”De effecten van de coronacrisis hebben ons dermate getroffen dat een herstructurering noodzakelijk bleek. De omstandigheden hebben er echter ook toe geleid dat we versneld een transitie hebben doorgevoerd met het oog op de toekomst van de organisatie. We merken een behoefte bij onze klanten aan intensievere begeleiding en een breder aanbod aan oplossingen om aan de nieuwe duurzame regelgeving te kunnen voldoen. Daar spelen we nu op in.”

Klik hier voor het volledige bericht