Uitgebreid herstelplan Slim Opgewekt Groep: focus op sales en kostenreductie

  • Tegenvallers in omzet zorgen voor verlies van € 2 miljoen in Q3 2019;
  • Directie presenteert uitgebreid herstelplan voor verbetering resultaten;
  • Aandeelhouders versterken eigen vermogen onderneming;
  • Oprichter/directielid Hilde van Dijk treedt vanwege privéomstandigheden (tijdelijk) terug uit bestuursfunctie;
  • Renteverplichtingen aan obligatiehouders worden nagekomen.

Arnhem, 22 november 2019De Slim Opgewekt Groep, de energie-onderneming die onderwijs-, zorginstellingen en sportclubs voorziet van oplossingen voor de verduurzaming van hun energiebehoefte, presenteert een uitgebreid herstelplan na tegenvallende omzetcijfers in het derde kwartaal van 2019.

Incidentele tegenvallers in de omzet voor een bedrag van € 4,6 miljoen vanwege het onverwacht niet doorgaan van enkele grote opdrachten in combinatie met uitval van personeel zorgen voor een verlies in het derde kwartaal van 2019 van ruim € 2 miljoen.

Klik op onderstaande link voor het volledige bericht.
Slim Opgewekt persbericht 22 november 2019