Apeldoorn,  18 mei 2016 – Het federaal agentschap voor Milieu in de VS: Environmetal Protection Agency (EPA) met een jaarlijks budget van meer dan 8 miljard dollar, heeft gekozen voor Be Informed voor het realiseren van alle toekomstige toepassingen voor het registreren, afhandelen en handhaven van maatregelen betreffende het milieu.  EPA, de ontdekker van het Volkswagen dieselschandaal, wil hiermee de administratieve lasten voor bedrijven die aan milieuverplichtingen moeten voldoen, aanzienlijk verminderen.

Een belangrijke taak van EPA is het verschaffen van informatie aan het kabinet over het milieu. Hiertoe werkt het agentschap nauw samen met andere overheidsinstanties. EPA is verantwoordelijk voor onderzoek en het opstellen van nationale standaarden op het gebied van milieu. Het is een taak van het agentschap om te zorgen dat andere overheden zich aan de regels houden die het EPA opstelt. De eerste applicaties die Be Informed bouwt voor EPA is voor haar onderdeel Office of Transport & Air Quality. Het betreft een systeem voor registratie van luchtkwaliteit en CO2 emissie. Er zijn nog circa 50 andere toepassingen binnen EPA gedefinieerd die met het unieke Robotic Software Platform van Be Informed worden gerealiseerd.

De keuze is op Be Informed gevallen omdat het Nederlandse softwarebedrijf onder meer succesvol het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt.

In een Proof of Concept heeft Be Informed haar grote Amerikaanse concurrenten zoals Oracle en IBM  achter zich gelaten. 

Be Informed is de wereldwijd toonaangevende Nederlandse ontwikkelaar van het Robotic Software Platform. Na automatisering van productie en routinematig werk is Robotic Process Automation de volgende revolutionaire ontwikkeling wereldwijd. Het platform wordt toegepast als digitale assistent voor kenniswerkers om hen maximaal te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken zoals het verlenen van vergunningen of deze grotendeels te automatiseren. Het Robotic Software Platform verbetert de efficiency en kwaliteit van de uitvoering sterk.