Apeldoorn, 11 april 2016 – Het Apeldoorns bedrijf Be Informed heeft 30 maart jl. de opdracht gekregen van de Engelse Immigratiedienst (Home Office) om een vluchtelingenvergunningensysteem te bouwen. Daarmee is de Engelse overheid in staat om snel, efficiënt en rechtmatig de asielprocedure voor immigranten af te wikkelen. 

 

De keuze van de Engelse overheid is op de software van Be Informed gevallen omdat het Nederlandse bedrijf ook de Nederlandse Immigratiedienst (IND) succesvol ondersteunt bij de aanvraag en afwikkeling van verblijfsvergunningen met haar unieke Robotic Software Platform. Home Office, een overheidsorganisatie met een jaarlijks budget van bijna 9 miljard pond, automatiseert alle wet- en regelgeving én het beslissingsproces op het Platform waardoor snel en verantwoord de beslissingen voor verblijf in Groot Brittannië kunnen worden genomen. Er is veel interesse van andere Europese landen voor de Nederlandse aanpak. Dat blijkt uit regelmatige referentiebezoeken bij de IND. De Engelse Immigratiedienst heeft -na Nederland- nu als tweede Europese land gekozen voor de software van Be Informed.

 

Wereldwijd bewezen

Be Informed heeft sinds haar start in 2006 een uniek en zeer compleet Robotic Software Platform ontwikkeld. Het Platform en de toegevoegde waarde ervan is inmiddels op wereldwijde schaal bewezen bij grote organisaties zoals Procter & Gamble, het Europese Patent Office, de Immigratiedienst van Nederland en nu ook die van Groot Brittannië en bij grote banken en verzekeraars in Groot Brittannië.

 

Een leidend en uniek software platform
Klanten en analisten zien het platform als wereldwijd leidend in de Robotic Process Automation markt. Met name als het gaat om complexe processen (bijvoorbeeld met veel dynamiek en veel regelgeving) en het toepassen van contextuele data (bijvoorbeeld advies voor elke klant op maat of rekening houdend met specifieke regelgeving per land) is het platform van Be Informed uniek.