Specificaties 

Obligatielening III

Uitgevende instelling Xillio Nederland B.V.
Lening € 3.000.000 / 3.000 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 29e van elke maand
Uitgiftedatum Vrijdag 29 april 2022*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervoegde aflossing Mogelijk, zie hoofdstuk 2.2 prospectus
Zekerheden Persoonlijke borg R.J. Engels, zie hoofdstuk 7.6 prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving vervroegd gesloten op 26-4-2022; initieel 10-5-2022.

Aanbod

Specificaties 

Obligatielening II

Uitgevende instelling Xillio Nederland B.V.
Lening € 547.000 /​ 547 obligaties*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8% per jaar
Coupon € ​​6,67 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 21ste van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Vervroegde sluitingsdatum 15 december 2017
Uitgifte datum 21 december 2017
Aflossingsdatum 21 december 2022
Zekerheden Persoonlijke borg R.J. Engels, zie hoofdstuk 2.2 prospectus
Tarieven Klik hier

*Initieel 1.000 obligaties; per 29-4-2022 zijn er 453 obligaties Xillio lening II geconverteerd naar Xillio lening III.

Aanbod

Specificaties 

Obligatielening I

Deze obligatie is afgelost op 30 juni 2022

Uitgevende instelling Xillio Nederland B.V..
Lening € 1.255.000 / 1.255 obligaties*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8% per jaar
Bonusrente 1% over de periode 5 april 2022 tot en met 30 juni 2022**
Coupon € ​​6,67 per maand
Betaalbaar op Binnen 5 dagen  na de 5e van elke maand
Uitgifte datum 5 april 2017
Looptijd Maximaal 5 jaar**
Verlengde aflossingsdatum 30 juni 2022**
Zekerheden Geen
Tarieven Klik hier

*Initieel 2.499 obligaties; per 29-4-2022 zijn er 1.244 obligaties Xillio lening I geconverteerd naar Xillio lening III.
**Aflossingsdatum verlengd; initieel 5 april 2022. Zie ook de notulen VvO van 1-12-2021.

Transactiehistorie