Xillio

Xillio is gespecialiseerd in content migraties en integraties. Wij leveren migratiediensten sinds 2004 en wij ontwikkelen en verkopen (licenties) integratiesoftware. 

In 2017 hebben we met een obligatie emissie de basis gelegd voor de groei in de jaren erna. Zowel de omzet als de (relatieve) winstgevendheid zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vooral de laatste jaren groeien we hard. In 2022 is de omzet toegenomen tot € 6.630k van € 4.313k in 2021. Een stijging van 54%. Het bedrijfsresultaat is toegenomen van € 1.458k naar € 2.659k in 2022. Een stijging van 82%. Procentueel is de winstgevendheid gegroeid van 33% in 2021 naar 40% in 2022. Met deze emissie van certificaten van aandelen willen we de volgende fase van groei ingaan.

Doel van de emissie

We willen € 2.025.000 ophalen door 7% nieuwe certificaten van aandelen uit te geven.
Het doel van de emissie is drieledig: 

 1. Met de emissie willen we €  2 miljoen investeren in Sales, Marketing, Partner management en R&D
 2. Met de emissie creëren we een mogelijkheid voor personeel om in Xillio te investeren.
 3. Met de emissie creëren we de mogelijkheid om zelf eventueel strategische overnames uit te voeren. 

Over Xillio

Xillio staat bekend als de beste wereldwijde contentmigratiepartner voor het migreren van verouderde complexe (legacy) documentmanagementsystemen naar de Microsoft Cloud. Deze reputatie hebben we verdiend omdat we daadwerkelijk de beste zijn en keer op keer bewijzen dat wij complexe migraties succesvol kunnen uitvoeren. Tot onze klanten behoren FCA, Moody’s, Zurich Insurance, Western Union, Coca Cola, Gemeente Amsterdam, Provincie Utrecht etc. Wij verkopen zowel software als dienstverlening. Omdat de Microsoft Cloud hard groeit, zijn wij actief in markt met zeer positieve vooruitzichten.

Xillio is in 2004 opgericht door Rikkert Engels. Engels zit in de board van AIIM (Association for Intelligent Information Management). Xillio is lid van de Leadership Council AIIM Europe en Cool Vendor Gartner Content Services 2017, Microsoft Content Services Partner en Microsoft MISA (Security) partner.

Winstgevendheid

Dienstverlening

De winstgevendheid van Xillio’s dienstverlening is goed. Daarnaast lukt het ons zelfs de omzet per medewerker te laten groeien, terwijl we veel nieuwe mensen aannemen. Kortom, wij verbeteren de efficiëntie van de dienstverlening terwijl we groeien.

Voor de komende jaren zien we een verdere groei van het aantal FTE. We proberen de omzet per FTE ook verder te verhogen, al is deze met € 215.000 per medewerker al relatief hoog.

2019 2020 2021 2022
Services omzet 1.175.890 1.692.991 2.716.729 4.258.217
Services FTE 7,24 10,68 13,24 19,78
Omzet per services FTE 162.415 158.519 205.191 215.274

Software

Sinds 2017 hebben we veel geïnvesteerd in software. Hierdoor is zowel de absolute software omzet als wel de omzet per ontwikkelaar sterk toegenomen. 

Voor de komende jaren verwachten we dat de stijging van de software-omzet voortzet, zowel absoluut als per FTE. Onder andere omdat we veel willen investeren in ons partnernetwerk. De software-omzet kan doorgroeien naar € 300.000-500.000 per FTE en daarmee een significante bijdrage leveren aan de winst.

Algemeen

We zien een sterke toename in de omzet per FTE. Deze stijging willen we doorzetten in de komende jaren. Een omzet per FTE van € 200.000 wij haalbaar.

2019 2020 2021 2022
Omzet Xillio Nederland 3.301.552 2.773.580 4.313.297 6.630.554
Sales, Marketing, general and admin 8,29 10,12 12,23 13,06
Totaal FTE 28,95 33,02 37,16 43,30
Omzet per FTE 114.043 83.996 116.073 153.130

Klantwaarde

Migraties zijn veel herhaalbaarder dan dit op eerste gezicht lijkt. Zeker omdat een groot deel van onze klanten continu migraties uitvoert. De klant wil bijvoorbeeld een extra afdeling, een extra land of een extra systeem migreren.  

Gemiddeld huurt 25% van de klanten ons in voor 1 migratie. De gemiddelde waarde van een migratie is € 75.000.

3 van 4 van de klanten doen 5,3 migraties met Xillio:

Gemiddelde Life Time Value: 399.000

Waarom zal de groei doorzetten?

Onze omzet is met gemiddeld 50% gegroeid vanaf 2019. Wij willen de komende jaren met minimaal 30% per jaar blijven groeien.

Allereerst zitten wij in een markt die 40% per jaar groeit. Microsoft Azure groeit met 40% per jaar. Er is dus genoeg vraag.

De groei wordt door 3 zaken bepaald die ieder afzonderlijk zelf versterkend zijn. 

Nieuwe Klanten

Nieuwe klanten komen hoofdzakelijk binnen via mond op mond reclame en via het internet. Klanten zoeken op “Ik wil migreren van Opentext naar Sharepoint” en wij staan in de topresultaten. Dit lukt door Content Marketing. Content Marketing schaalt heel moeilijk op, maar ook heel moeilijk af. Het is een stoomtrein die langzaam op gang komt en langzaam afvlakt. Met andere woorden. Het is zeer logisch om te verwachten dat we volgend jaar minimaal 42 nieuwe klanten zullen toevoegen.

Terugkerende klanten

Dit is het verhaal als hierboven beschreven dat gemiddeld 3 van de 4 klanten gedurende de gehele looptijd meerdere migraties aan Xillio gunnen. Deze groep groeit hard en draagt significant bij aan de groei.

Omzet per klant

Wij slagen er in om ieder jaar meer waarde toe te voegen aan de dienstverlening. En daarnaast verhogen wij de prijzen ieder jaar. Hierdoor stijgt de omzet per klant ook hard.

Deze 3 tendensen zorgen er gezamenlijk voor dat de groeitrein zich blijft doorzetten en dat het dus reëel is om uit te gaan van een groei van minimaal 30% voor de komende jaren.

Deze 3 tendensen zorgen er gezamenlijk voor dat de groeitrein zich blijft doorzetten en dat het dus reëel is om uit te gaan van een groei van 30% voor de komende jaren.

Dividendbeleid

 • Kwartaaldividend: Wij willen ieder kwartaal dividend uitkeren. 
 • Eerste uitkering is op 31 juli 2023 na succesvolle plaatsing aandelen.
 • Eenmaal per jaar (voor het eerst in april 2024) zal er gekeken worden welk dividend er per volgend jaar uitgekeerd kan worden en of het of dividend verhoogd kan worden. Dat is afhankelijk van de winst behaald in 2023 en de outlook voor 2024.  
 • Gezien de groei van de omzet en dus ook de winst ligt zijn wij voornemens het dividend in de toekomst te verhogen. Indien er echter goede redenen en mogelijkheden zijn om aandelen waardevermeerdering te creëren zal dat voorrang verlenen boven de verhoging van het dividend.  
 • Xillio heeft het beleid om onder normale omstandigheden minimaal 40% van het netto resultaat over het voorgaande boekjaar uit te keren als dividend. 
 • Wij keren alleen dividend uit indien de solvabiliteit na uitkering boven de 35% is en de liquidteitspositie het toelaat.

Strategie

De strategie laat zich het simpelst uitleggen als: eerst breed, dan diep.

Breedte: 2021 en volgend

Wij willen allereerst focussen op de breedte. Zorgen dat onze software en dienstverlening door zoveel mogelijk partners en klanten gebruikt worden. Hierdoor zal de software-omzet procentueel toenemen.

Diepte: 2022 en volgend

Vervolgens willen we additionele producten aan gaan bieden om zo de klantrelatie te verlengen en de Lifetime Value van de klant verder te vergroten.  

De combinatie van omzet en winstverhoging als wel verhoogde klantwaarde moet leiden tot een verhoging van 5x de marktwaarde van Xillio in 5 jaar.  

Belangrijke aanvullende informatie
Wij streven naar waarde maximalisatie, maar altijd vanuit duurzame winstgevendheid. Wij zullen de gezonde EBITDA niet riskeren om potentieel sneller waarde maximalisatie te behalen.  

Xillio heeft een zeer goed exit-potentieel.  

 • Wij bezitten unieke software die vrijwel onmogelijk te kopiëren is. Niemand kan namelijk terug in de tijd gaan om connectoren te maken naar systemen van tien jaar geleden.
 • Migratie is een bewezen manier om binnen te komen bij een klant.
 • Er melden zich geregeld potentiële strategische partners.
 • Wij hebben al een actieve relatie met ING Corporate Finance

Waardering

Rekenvoorbeeld

Xillio Nederland B.V. heeft de ondernemingswaarde van het bedrijf vastgesteld op € 30.000.000. Bij deze waardering is niet meegenomen de situatie dat alle 135.000 certificaten worden verkocht en Xillio Nederland B.V. 135.000 aandelen uitgeeft.

In juni 2022 heeft een gerenommeerd corporate finance kantoor Xillio Nederland B.V. gewaardeerd op € 51.000.000. Deze waardering was gebaseerd op 6 keer de netto-omzet van 2022 met € 11.000.000 aan synergiewaarde. De synergie hield in dat jaarlijks terugkerend € 8.900.000 vanuit de software zou worden omgezet.

Xillio Nederland B.V. heeft de waarde van het bedrijf vastgesteld op basis van de EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Gangbaar is om een aantal keer de waarde van de EBIT te hanteren. Xillio Nederland B.V. is uitgegaan van 11 keer de EBIT over het afgelopen boekjaar.

De EBIT over 2022 is € 2.659.894. Deze waarde vermenigvuldigd met 11 levert een waarde op van (afgerond) € 30.000.000.

Deze waardering is (afgerond) 4,5 keer de netto-omzet over 2022 (€ 6.630.554).

Waardering

De voorgestelde waardering op NPEX is significant lager dan dat wij potentieel in de markt kunnen krijgen. Dat is geen enkel probleem: Wij geven slechts 7% nieuwe certificaten van aandelen uit. Wij bereiken veel strategische voordelen. Wij houden uitzicht op een grotere uitkomst. We geven de NPEX-belegger en XIllio-medewerker een attractief instappunt.

Klanten

Wij worden door de markt gezien als leider in complexe migraties. Wij hebben wereldwijd heel veel grote complexe content migraties uitgevoerd. In Nederland onder andere bij Rijksoverheid, ABN AMRO, Canon, Gemeente Amsterdam, Provincie Utrecht, DSM, KVK, PWN, Phillips en Delta Lloyd. Maar ook internationaal bij klanten als Alitalia, FCA, Western Union, Merck, Willis, Nestle, Barclays, AIG, Metlife, Harvard en nog veel meer. Deze internationale klanten bellen ons omdat er lokaal geen partij aanwezig is die de tools en de expertise hebben om de complexe migraties uit te voeren.

Partners

We werken al jaren samen met een aantal grote consultancy-organisaties, zoals Capgemini en Cognizant.

Markt en branche

Wij zijn actief in de markt voor verhuisdiensten en de markt voor integratiesoftware. 

Deze markten zijn onderdeel van de markt voor Enterprise Content Management (ECM). Microsoft Azure is een zeer belangrijke speler in deze markt 

Enterprise content management gaat over het beheer van ongestructureerde informatie binnen een bedrijf of organisatie. Ongestructureerde informatie is alle informatie die niet direct als veld in een database benaderbaar is. Hierbij kan het gaan om allerlei soorten documenten (bijvoorbeeld documenten van het type Word (.doc), Excel (.xls), maar ook PDF, XML, e-mailberichten, afbeeldingen, video’s en geluidsopnames. 

Bedrijven en organisaties investeren veel geld in Enterprise Content Management. Deze markt groeit naar verwachting van $ 23,6 miljard in 2021 naar $ 37,7 miljard in 2026 (bron). 

Structuur

Management

Rikkert Engels

CEO en oprichter, een entrepreneur in hart en nieren. Heeft Xillio in 2004 opgericht en heeft 22 jaar ervaring in de Enterprise Content Management industrie. Studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen.

Corné van Leuveren

Head of Pre-Sales en Co-Founder. Sinds 2004 werkzaam bij Xillio. Corné is begonnen als consultant en begrijpt als geen ander de ins en outs van een migratie.

Jana Kortusova

CFO, heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector, waarvan het merendeel bij ABN AMRO en Wood&Co. Heeft haar MBA gehaald op TSM Business school Netherlands.

Sjoerd Alkema

Sales Manager en sinds 2010 in dienst van Xillio. Ruime ervaring als consultant en Product manager ECM in dienst van Cap Gemini voorafgaand aan Xillio.

Matthijs Geuzinge

Delivery Manager, is verantwoordelijk voor de delivery van onze dienstverlening. Matthijs heeft meer dan 20 jaar ervaring als manager.

Rob Aaldijk

Product Architect. Verantwoordelijk voor de product visie en architectuur. Meer dan 20 jaar ervaring binnen ECM.

Leendoel

Wij willen maximaal voor € 2.025.000 aan certificaten verkopen. Het gaat om een bedrag van 2.025.000 waarvoor Xillio Nederland B.V. aandelen zal uitgeven. Xillio Nederland B.V. wil verder groeien. Met het bedrag van € 2.025.000 wil Xillio Nederland B.V. het volgende doen:

Investeren in sales

Wij willen € 600.000 investeren in sales. Dit willen we doen door extra sales mensen aan te nemen. 

Investeren in marketing

Wij willen € 300.000 investeren in marketing. Dit willen we doen door extra mensen aan te nemen voor marketing. Ook willen wij meer investeren in advertenties en in evenementen.

Investeren in partner management

Wij willen € 400.000 investeren in partner management. Wij willen namelijk meer verhuissoftware verkopen via partners. Dit willen we doen door mensen aan te nemen.

Investeren in R&D

Wij willen € 725.000 investeren in R&D. Dit willen we doen door hiervoor extra mensen aan te nemen.

Verdeling besteding Als wij voor
€ 2.025.000 certificaten verkopen:
Als wij voor  
€ 510.000 certificaten verkopen:
Investeren in sales € 600.000 € 100.000
Investeren in partner management € 400.000 € –
Investeren in marketing € 300.000  € –
Investeren in R&D € 725.000 € 410.000
Totaal € 2.025.000 € 510.000

Risico’s en zekerheden

Aan de certificaten van aandelen zijn risico’s verbonden. Deze certificaten van aandelen zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in het prospectus. In het prospectus worden deze risico’s nader toegelicht, alsook de impact die deze risico’s kunnen hebben op de continuïteit. Zo is er het risico dat wij niet voldoende geschikte medewerkers kunnen vinden of als wij reputatieschade oplopen.

Het is belangrijk dat u deze risico’s goed tot u neemt en het prospectus en informatiedocument leest voordat u gaat beleggen in onze certificaten van aandelen.

Bekijk de effecten

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: