Deze obligatie is afgelost op 31 maart 2021. 


Specificaties obligatie Quest lening III

Uitgevende instelling Quest Photonic Devices B.V.
Lening € 2.499.000 / 2.499 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 6,​67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 20e van elke maand
Uitgiftedatum 20 februari 2020*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 1 maart 2021**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 12-2-2020; initieel 26-3-2020.
** Vervroegde aflossing; initieel 20-02-2025. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 18-11-2020.

Deze obligatie is afgelost op 31 maart 2021. 


Specificaties obligatie Quest lening II

Uitgevende instelling Quest Photonic Devices B.V.
Lening € 2.500.000 / 2.500 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 6,​67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 20e van elke maand
Uitgiftedatum 20 maart 2019*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 1 maart 2021**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 13-3-2024, initieel 10-4-2019
** Vervroegde aflossing; initieel 20-03-2024. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 18-11-2020.

De certificaten van aandelen zijn per 11-02-2020 komen te vervallen.

Specificaties certificaten van aandelen ​B Quest

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Quest Photonic Devices
Totale emissie € 1.742.417,35
Aantal uitgegeven certificaten via NPEX 131.305
Aantal verhandelbare certificaten via NPEX 439.703*
Nominale waarde € 0,01
Uitgifteprijs € 13,27 per certificaat
Uitgiftedatum 11 juli 2018
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven Klik hier

*Omzetting lening in certificaten 30-10-2018; zie nieuwsbericht 25-10-2018 Quest verstevigt balans.
Inbreng werknemers certificaten 1e tranche 15-10-2019; zie prospectus d.d. 23-5-2018, sectie 4.6, pagina 26.
Inbreng werknemers certificaten 2e tranche 25-08-2020; zie prospectus d.d. 23-5-2018, sectie 4.6, pagina 26.
Inbreng werknemers certificaten 3e tranche 2-02-2021; zie prospectus d.d. 23-5-2018, sectie 4.6, pagina 26.

Deze obligatie is afgelost op 31 maart 2021. 


Specificaties obligatie Quest lening I

Uitgevende instelling Quest Photonic Devices B.V.
Lening € 2.499.000 / 2.499 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Coupon € 6,​67 per maand (excl. servicekosten)
Betaalbaar op Binnen 5 werkdagen na de 8ste van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Uitgifte datum 8 mei 2017
Aflossingsdatum 1 maart 2021**
Zekerheden Geen
Tarieven Klik hier

* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 13-3-2019, initieel 10-4-2019
** Vervroegde aflossing; initieel 20-03-2024. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 18-11-2020.