Middenmeer, 25-10-2018 – Quest Photonic Devices B.V. rond de omzetting van een achtergestelde lening in certificaten af.

Technologie-onderneming Quest Photonic Devices B.V. (Quest) uit Middenmeer, gespecialiseerd in de ontwikkeling en de verkoop van hoogwaardige medische camera’s, laat weten dat het de omzetting per 1 juli van de achtergestelde lening ter grootte van € 1.347.840, door uitgifte van 101.570 (certificaten van) nieuwe aandelen B met een waarde van € 13,27 per certificaat heeft afgerond.

Het bestuur van Quest Photonic Devices B.V. heeft tijdens de obligatiehoudersvergadering op 19 september jongstleden de obligatiehouders om instemming gevraagd om de achtergestelde lening van Quest Management B.V. om te zetten in nieuw uit te geven certificaten van aandelen B. Tijdens de vergadering is hiertoe unaniem mee ingestemd.

De Stichting Administratiekantoor Quest Photonic Devices B.V. (“STAK”) heeft op 20 oktober ingestemd met de uitvoering van dit besluit. Hiermee neemt het aantal verhandelbare certificaten op de NPEX verder toe en wordt het belang van de STAK in de onderneming vergroot tot 23,12% waarvan 30,19% gehouden door Quest Management B.V.

De omzetting zorgt per 1-7-2018 voor lagere kosten door het vervallen van de jaarlijkse renteverplichting van 8% voor de onderneming. Verder zorgt de omzetting voor een vergroting van het eigen vermogen en daarmee balansversterking welke een gunstig effect heeft op de financierbaarheid van de onderneming en de investeringsmogelijkheden naar de toekomst vergroot.