10 februari 2021

Eerder vandaag heeft de buitengewone vergadering van obligatiehouders van Quest Photonic Devices B.V. (“uitgevende instelling”) plaatsgevonden. De concept notulen van deze vergadering worden gepubliceerd op de NPEX website. Tijdens de vergadering gaf de heer Meester aan bereid te zijn de vergoeding te verhogen tot 6% van de nominale waarde van de obligaties van de 2e obligatielening resp. 7% van de nominale waarde van de obligaties van de 3e obligatielening. Na afloop van de vergadering deelde de heer Meester Stichting Obligatiehoudersbelangen mee dat hij bereid is om bovengenoemde vergoeding te verhogen tot 8% van de nominale waarde van de obligaties van de 2e resp. 3e obligatielening.

Lees hier het volledige bericht.