Quest

Quest houdt zich bezig met het ontwikkelen van camera’s en lichtbronnen die het onzichtbare zichtbaar maakt in de operatiekamer. Camerasystemen die op verschillende manieren diverse soorten weefsel en tumoren in beeld kunnen brengen.

Over Quest

Het onzichtbare, zichtbaar maken

Het genezen van kanker is één van de grootste uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Daarbij neemt, door de toenemende gemiddelde leeftijd en welvaart, het aantal patiënten wereldwijd toe.

De meest zekere manier om van kanker te genezen, is het vroegtijdig detecteren en het volledig wegnemen van de tumor. De randen van de tumoren en ook uitzaaiingen zijn tijdens de operatie moeilijk te zien. Het gevolg is dat tumorweefsel achter kan blijven maar ook dat meer weefsel wordt weggenomen dan eigenlijk nodig zou zijn.

In aanloop naar de operatie wordt steeds meer in beeld gebracht. Dit begon met röntgenbeelden en is ontwikkeld tot PET, CT en MRI scans. Maar tijdens de operatie moet de chirurg nog steeds in hoge mate vertrouwen op zijn ervaring en gevoel.

Quest introduceert de technologie die het onzichtbare zichtbaar maakt in de operatiekamer. Camerasystemen die op verschillende manieren verschillende soorten weefsel in beeld kunnen brengen, zullen de mogelijkheden van de chirurgie naar een nieuw niveau tillen.

Quest

De obligaties worden door Quest Photonic Devices B.V., de holdingmaatschappij van de Quest Groep, uitgegeven. De nadruk van deze toelichting ligt op medische camera’s omdat wij hier de opbrengsten van de uitgifte van de obligaties in willen investeren.

Quest houdt zich bezig met het ontwikkelen van camera’s en lichtbronnen. Deze camera’s worden markttechnisch gegroepeerd onder de noemer ‘fotonica’. De 21e eeuw wordt gezien als de eeuw van het ‘photon’. De Europese Unie zet hierop ook sterk op in. Fotonica wordt gezien als één van de zes ‘key enabling technologies’ waar de EU in voorop zou moeten lopen. De EU investeert hier volop in met ontwikkelprogramma’s zoals ‘Horizon 2020’.

Quest richt zich op nieuwe technologieën op het gebied van fotonica en toepassingen voor camera’s. De ontwikkeling van technologie, uitvoeren van projecten die mede door de EU worden gefinancierd en het aanvragen van patenten zijn hiervan onderdeel.

Quest Innovations

Quest ​Innovations is binnen de Quest groep verantwoordelijk voor de productie van camera’s. Het gaat onder andere om camera’s die aangepast aan de klantwensen gemaakt en geleverd worden. De klant gebruikt deze camera’s vervolgens in eigen producten die zij in de markt zet (‘inbouwcamera’s’). Zoals inspectiesystemen in de industrie, food en agri, maar ook medische cameratoepassingen die niet in competitie zijn met onze eigen camerasystemen. Een voorbeeld hiervan is een camera die huidkanker kan detecteren. Verder produceert Quest Innovations de camera’s voor Quest Medical Imaging. De door Quest ontwikkelde camera’s zijn high-end camera’s.

Naast het grote Quest Spectrum Platform® heeft Quest in 2018 ook een nieuw product gelanceerd specifiek voor borstkanker operaties. De Quest Spectrum Compact®

Quest Spectrum Platform®

Quest Spectrum Compact®

Quest Spectrum® – derde generatie

De activiteiten die wij de afgelopen 2 jaar in R&D hebben gestoken hebben geresulteerd in een geheel nieuw product welke in 2020 op de markt wordt gebracht. Dit nieuwe product is een doorontwikkeling van onze huidige techniek, maar met een focus op een nog betere integratie, betere camera en nog makkelijker in gebruik. Een impressie van de nieuwe generatie is beschikbaar en uitrol wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2020.

Quest Spectrum Platform®

Quest Spectrum Compact®

Ook de software is geheel vernieuwd omdat het nieuwe systeem zowel via de camera als ook via een touch screen kan werken om het gebruikersgemak te bevorderen.

Quest Medical Imaging

Quest Medical Imaging ontwikkelt en produceert een camerasysteem voor de eindgebruiker. Dit systeem registreert niet alleen het zichtbare, maar ook het voor de mens onzichtbare licht. Hiermee kan door weefsel heen gekeken worden. Daarnaast kunnen door middel van een speciale contrastvloeistof ook andere structuren zichtbaar gemaakt worden, zoals: aderen, aderverstopping, doorbloeding en met name tumoren en uitzaaiingen daarvan.

Wij werken samen en doen trials met de bedrijven die deze contraststoffen ontwikkelen, die specifiek aan bepaalde tumortypen blijven plakken waardoor onze camera de tumor met eventuele uitzaaiingen ziet oplichten. Ook als deze tumor tot wel twee centimeter onder gezond weefsel ligt.

We bouwen aan een verkoop- en servicenetwerk met eigen kantoren en distributeurs wereldwijd om zodoende de wereldwijde salesdekking snel uit te breiden.

“Van alle NIR beeld systemen die ik tot nog toe getest heb, levert de Quest Spectrum® de beste beeldkwaliteit en is het makkelijkste in het gebruik. Daarom gebruik ik de Quest Spectrum® nu als standard system in colorectal operaties en lever metastases”. 
Dr. Benjamin Weixler, Charité Berlijn.

“Met deze technologie kunnen we tumoruitzaaiingen van de dikke darm in de lever zichtbaar maken, die met het blote oog of röntgenonderzoek niet te zien zijn.”
Key Opinion Leader Dr. Alexander Vahrmeijer, LUMC.

Omzet

Onze omzet wordt binnen de twee stromen gerealiseerd van Quest Innovations en Quest Medical Imaging. Voor het overzicht hebben wij de dochterondernemingen in de Verenigde Staten, Frankrijk en hun Europese moeder bij elkaar opgeteld.

Belangrijk voor de stabiele groei is de terugkerende omzet. Deze komt in belangrijke mate voort uit de verhuur van camera’s en de verkoop van steriele hoezen, in de Verenigde Staten verpakt als een Kit waar ook de contrast vloeistof bijzit. Belangrijke ziekenhuizen zijn de Kit van Quest Medical Imaging gaan gebruiken ten koste van de concurrent. Hiermee hebben wij aangetoond binnen deze markt concurrerend te zijn en daarmee de basis gelegd tot verdere groei.

Goedkeuring, FDA & CE

We hebben geïnvesteerd in de medische goedkeuring van ons eigen medische camera-product voor zowel de Amerikaanse als de Europese markt (alle markten die de Europese CE markering accepteren). Deze stap was nodig om ons systeem niet alleen voor onderzoek, maar ook voor algemeen gebruik in te kunnen zetten. Dit heeft onze korte termijn omzet en winst (2014, 2015) onder druk gezet, maar draagt nu al bij aan onze omzetgroei voor de lange termijn.

Ook de software is geheel vernieuwd omdat het nieuwe systeem zowel via de camera als ook via een touch screen kan werken om het gebruikersgemak te bevorderen.

​Partners slimme contrastvloeistof

Slimme contrastvloeistoffen zijn vloeistoffen die zich hechten aan tumorcellen en daarmee de tumorcellen en eventuele uitzaaiingen zichtbaar maken voor onze camera’s.

Met diverse ontwikkelaars van slimme contrastvloeistoffen zijn samenwerkingen gestart. Hiervoor worden met het Quest camerasysteem de klinische trials uitgevoerd om tot medische goedkeuring te komen.

Onze verwachting is dat binnen 5 jaar voor iedere  operabele kankervorm een slimme contrastvloeistof beschikbaar is om gebruikt te worden in combinatie met onze camera.

Robotische chirurgie

Het aantal operaties dat per robot wordt uitgevoerd neemt toe. Wij zijn sinds 2019 ook op deze markt actief. Wij zijn een partnerschap aangegaan met een leverancier van medische robots, die onze camera’s integreren in hun systeem.

Zij krijgen daarmee in de toekomst ook toegang tot de markt van slimme contrastvloeistoffen, en onze partners van contrastvloeistoffen krijgen zo toegang tot de hoeveelheid operaties die per robot worden uitgevoerd. Quest is hierbij de strategische connectie omdat de goedkeuring van de contrastvloeistof aan de camera is gekoppeld.

Kunstmatige intelligentie

Met computers beelden herkennen zoals een chirurg dat doet. Kan dat? Ja, dat kan. De markt voor kunstmatige intelligentie bij het zoeken naar patronen in beelddata groeit enorm. (bron: https://www.businessinsider.com/artificial-intelligence-healthcare?international=true&r=US&IR=T).

Onze cameradata is uitermate geschikt om de data te genereren zodat kunstmatige intelligentie meer data ter beschikking heeft om te werken. De koppeling tussen camera (onze ogen), beeld interpretatie (onze hersenen) en de robot (onze armen) is een uitstekende combinatie voor de toekomst.

De huidige applicaties

Naast omzet voortkomend uit de contrastvloeistofsamenwerkingen, heeft zich een brede markt ontwikkeld voor toepassingen met al goedgekeurde fluorescente ‘normale’ contrastvloeistoffen voor oncologisch gebruik.

Bovenstaande kaart geeft aan waar we op dit moment installaties hebben staan. De omvang van de bollen geeft de concentratie van systemen weer

Groeistrategie

1. Techniek & registratie

Deze fase is in de basis voltooid. Uiteraard wordt de technologie voortdurend verbeterd en wordt gewerkt aan een volgende generatie van het medische systeem. De nadruk verschuift van hoofdzakelijk ontwikkeling naar meer verkoop en registratie in de ontbrekende landen.

2. Systemen in het veld

Uitbouw van ons distributienetwerk en een eigen Sales & Marketing organisatie is nu essentieel om een aanzienlijk deel van de bestaande markt te veroveren. In deze periode ronden wij ook de klinische trials af met onze contrastvloeistofpartners waar ook nog nieuwe partners aan worden toegevoegd daar nog niet voor iedere vorm van kanker een vloeistof ontwikkeld is.

De omzet zal met name bestaan uit verhuur en verkoop van ons eigen medisch product. Een belangrijk deel van de inkomsten zal bestaan uit verkoop van disposables in de vorm van kits (verpakking waarin de te injecteren fluorescente stof zit en de steriele hoezen). In de Verenigde Staten zijn deze onlosmakelijk verbonden met het gebruik van ons eigen medisch product, de Quest Spectrum®​.

3. Tumorverf (slimme contrastvloeistof) vanaf 2019 / 2022

Het opgebouwde distributienetwerk kan nu gebruikt worden om ons eigen medisch product (Quest Spectrum® Systemen) in combinatie met de slimme contrastvloeistof te verkopen. Wij ontvangen een percentage over de verkoop hiervan. De opgebouwde installaties bij ziekenhuizen maakt een snelle uitrol mogelijk voor de slimme contrastvloeistoffen.

4. Intergratie in de operatiekamer

‘Image guided surgery’ zoals dat met onze eigen medische systemen wordt gerealiseerd, zal ook steeds verder geïntegreerd worden met beeldmateriaal dat preoperatief wordt verzameld. Mogelijkerwijs zal dit zover gaan dat de chirurgie op grond van deze informatie met precisierobots uitgevoerd kan worden. De impact van een operatie op de patiënt kan zo steeds verder worden teruggebracht.

5. Nieuwe technologie

Wij zijn partner in verschillende Europese Unie onderzoekstrajecten voor nieuwe technologie. Hiermee wordt de technologie van de toekomst ontwikkeld die ons concurrentievoordeel doet behouden. Deze nieuw ontwikkelde modules kunnen worden toegevoegd aan onze in de markt staande medische producten en geven de chirurg steeds meer ondersteunende informatie over het weefsel dat hij voor zich ziet.

Markt en branche

Quest is binnen de markten waarin zij actief is een kleine speler met veel groeipotentieel. Het betreft markten die vele miljarden groot zijn en bovendien sterk groeien.

De markt voor multispectrale – en hyperspectrale camera’s

De markt van hyperspectrale camera’s bedroeg wereldwijd $ 11.1 miljard in 2019. De verwachting is dat deze markt 17,8% per jaar zal groeien tot $ 25.2 miljard in 2024.
(Bron: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/hyperspectral-imaging-market-246979343.html).

Deze bedragen en percentages gelden voor alle sectoren in deze markt zoals hieronder is weergegeven:

  • Multi- en Hyperspectrale camera’s
  • Medische diagnostiek en Life Science
  • Remote sensing en observaties
  • Machine inspectie en optische sorteringen
  • Overige

In alle bovenstaande sectoren kunnen camera’s van Quest worden toegepast.

Markt voor Endoscopie Systemen

Het medisch systeem van Quest Medical Imaging wordt zowel gebruikt voor open chirurgie als endoscopische chirurgie. Voor open chirurgie zijn geen objectieve cijfers beschikbaar daar deze markt relatief nieuw is.

Wij zijn ook actief in de markt voor endoscopieproducten. Endoscopie is een inwendig onderzoek. De camera’s worden gebruikt bij deze inwendig onderzoeken. Er kunnen ook andere producten nodig zijn voor een inwendig onderzoek. Alle producten die kunnen worden gebruikt, vallen in deze markt. De markt voor endoscopie bedroeg in 2019 wereldwijd $ 25,6 miljard. De verwachting is dat deze markt 6.6% per jaar zal groeien tot $ 35,2 miljard in 2024.
(Bron: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/endoscopy.asp).

Overzicht van nieuwe gevallen van kanker

Op grond van de meest recente wereldwijde cijfers (2012) is er sprake van ruim 14 miljoen nieuwe gevallen van kanker per jaar.
Bron: American Cancer Society.

Wij richten ons op de groep die te opereren is; Veelal in westerse landen zit of waar de gezondheidszorg voldoende ver is om met deze technieken te werken. Het aantal patiënten dat met één systeem behandeld kan worden zal naar onze inschatting op maximaal 200 liggen. Hiermee zal de omvang van onze markt op duizenden systemen uitkomen.

Markt voor medische kunstmatige intelligentie
De markt voor kunstmatige intelligentie in de medische industrie groeit sterk wereldwijd.
Deze markt behelst het ontwikkelen van software en algoritmes om data (gegevens en plaatjes) om te zetten in resultaten en kennis. In 2018 was deze markt $ 2,24 miljard groot. Deze markt groeit naar verwachting met 4015% tot $ 17,02 miljard in 2024.
(Bron: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/10/15/1929939/0/en/Artificial-Intelligence-AI-in-Medicine-Industry-Report-2019-World-Market-Anticipated-to-Grow-from-2-24-Billion-in-2018-to-17-02-Billion-by-2024-at-a-CAGR-of-40-15.html).

Markt voor robotische chirurgie
De markt voor laparoscopische operaties door gebruik van robots is een stijgende markt.
De markt voor robotisch geassisteerde laparoscopische operaties was in 2017 $56 miljard groot en groeit naar verwachting met 8.5% per jaar tot 98 miljard in 2024.
(Bron: https://www.alliedmarketresearch.com/surgical-robotics-market).

Wij zijn momenteel actief op deze markt via de gesloten partnerschap met een robotfabrikant en ontwikkelen een camera voor hen die zij in hun robot kunnen inbouwen. Ook onze contrastvloeistofpartners krijgen via deze samenwerking toegang tot deze markt.

Concurrentie

Medisch camerasysteem Medical Imaging

 

Camera 1 laat het beeld zien dat de chirurg gewend is te zien (Afb. A).

Camera 2 maakt doorbloeding zichtbaar (Afb. C). Voor de chirurg is dit de on-zichtbare informatie. Deze informatie ligt in het ‘nabij infrarode’ (NIR) spectrum. Hierin kan tot 2 cm diep in weefsel gekeken worden.

Deze twee afbeeldingen worden samengevoegd (Afb. B) waardoor in dit geval duidelijk wordt dat waar de hechtingen zitten de doorbloeding niet goed is en er een lekkende darm kan ontstaan.

Wij hebben nog een 3e camera in dit systeem zodat het gewone kleurenplaatje getoond wordt. Vervolgens wordt daar de tumor overheen geprojecteerd. Deze moet worden weggehaald. En daar overheen worden de zenuwen geprojecteerd die juist gespaard moeten worden.

Quest Medical Imaging

Brengt als enige ter wereld meerdere NIR golflengten tegelijkertijd in beeld.
Uitbreiding van de huidige 3 sensoren naar 5: extra informatie voor de chirurg.
Eigen technologie gepatenteerd (pending).

Systeem van de concurrentie

De concurrentie gebruikt een sensor die zowel voor het kleurenplaatje gebruikt wordt als voor de NIR beelden. Hiertoe moeten ze het licht snel laten switchen. Het resultaat is dat zij het NIR plaatje niet gelijk met het kleurenplaatje kunnen laten zien of dat er heel snel geswitcht wordt om de indruk van een overlay te geven

Recente ontwikkelingen

In 2019 hebben we te horen gekregen dat in Europa ons patent is goedgekeurd. Dit is de basis om onze producten te beschermen tegen concurrentie. Verder hebben wij ook een samenwerking afgesloten met een robotica fabrikant. Daarnaast is de grootste mijlpaal de ontwikkeling van onze derde generatie Spectrum® Systemen welke wij in 2020 in de markt zullen gaan zetten.

Naast deze milestones is natuurlijk de belangrijkste ontwikkeling die van onze omzet groei en positieve cashflow in 2019.

Mijlpalen

Partners

Management

R.J.C. Meester.​ Hij is onze Chief Executive Officer en Chief Technology Officer. Hij heeft het bedrijf in 1998 opgericht en heeft een achtergrond in software, hardware en optica. Sinds de oprichting is hij verantwoordelijk voor de sturing aan de organisatie vanuit de functie als CEO. Hij heeft, naast technische ervaring, ervaring op het gebied van financieringen, management en business strategie.

D. Feldman. Hij is de Excecutive Vice President marketing en sales voor de Verenigde Staten sinds oktober 2018. De heer Feldman heeft meer dan 20 jaar ervaring in de marketing en sales van medische apparaten en is zowel werkzaam geweest bij startups (onder andere SurgiQuest, later overgenomen door Conmed) als beursgenoteerde bedrijven (zoals Mauna Kea). Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor ons.

William (B.J.) Scheessele.​ Hij is de Excecutive Vice President global marketing sinds april 2019. De heer Scheessele heeft meer dan 25 jaar ervaring in het medische vakgebied en is werkzaam geweest bij Johnson en Johnson Sientra en Lifecell/Novadaq Technologies Inc. Hij geeft geen andere functies die relevant zijn voor ons.

F. Wasielewski. Hij is directeur, Office France. Frederic werkte meer dan 15 jaar voor een bedrijf dat gamma detectoren verkoopt. Hij maakte hen marktleider. In deze periode heeft hij ook zijn netwerk opgebouwd en kent hij nu elke chirurg in Frankrijk die Sentinel Lymph Node Mapping doet. Nadat hij een detector voor fluorescentie had ontwikkeld die echter niet het beeld kon laten zien besloot Frederic voor Quest Medical Imaging te gaan werken om de chirurgen te kunnen bieden waar ze om vroegen.

P. van der Hoek. Hij is Project Manager sinds 2014. De heer Van der Hoek heeft tussen 2000 en 2013 verschillende managementfuncties gehad bij Betronic Solutions B.V., een middelgroot engineering en elektronica en productie bedrijf. Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor ons.

S. de Jonge. Hij is Engineering Manager. De heer De Jonge werkt sinds 2006 bij ons. Hij is in 2006 begonnen als software engineer en was medeverantwoordelijk voor de producten die zijn ontwikkeld. Sinds 2017 fungeert de heer De Jonge als Engineering Manager. Hij heeft geen andere functies die relevant zijn voor ons

Structuur

Leendoel

De ontwikkeling van het Quest Spectrum® Systeem, de registratie daarvan en de eerste marktintroductie is gefinancierd uit eigen middelen. Met de obligatie en uitgifte van certificaten hebben wij de eerste successen in de VS bij grote ziekenhuisketens bewezen. De markt accepteert ons business model en we kunnen de sales cycle verkorten door het pay per surgery model en de verhuur van systemen.

Om ons plan verder uit te voeren hebben willen we meer investeren. Deze investeringen hebben met name betrekking op het uitbreiden van onze sales activiteiten en productie capaciteit.

Risico’s

Aan de obligaties zijn risico’s verbonden. Deze obligaties zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico’s te lopen. Over de risico’s leest u in het prospectus. In het prospectus worden deze nader toegelicht, alsook de impact die deze risico’s kunnen hebben op de continuïteit. Het is belangrijk dat u deze risico’s goed tot u neemt en het prospectus  en informatiedocument leest voordat u gaat beleggen in onze obligaties.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: