Qlayers

Dit is een aanbieding onder het NPEX-Growth segment

Wereldwijd worden opslagtanks, schepen en windmolens handmatig geverfd of gesprayd. Dit resulteert in een onveilig en vervuilend proces. 

Het (gepatenteerde) verfrobotsysteem van Qlayers voorkomt verspilling bij het automatisch verven van industriële oppervlaktes waardoor er geen verf als microplastics in de zee terecht komt.

Door de unieke techniek van Qlayers worden de werkomstandigheden van schilders verbetert en besparen klanten op de onderhoudskosten. 

Over Qlayers

Wij zijn op 28 augustus 2017 opgericht. Wij richten ons met name op aannemers/uitvoerders van verf- of coatingopdrachten van grote industriële oppervlaktes. Akzo Nobel is momenteel onze grootste klant en voor 10% aandeelhouder. Zie de comfort letter van Akzo Nobel voor meer informatie over onze samenwerking.

Wij zijn een snelgroeiende high-tech hardware scale-up met ons hoofdkantoor in Delft. Onze hoofdactiviteit is het ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van robots die coating op een robotische manier kunnen aanbrengen op industriële oppervlakten, op een zeer gecontroleerde manier zonder overspray.

Het verven van grote industriële oppervlakten, denk aan bladen van windmolens, grote schepen of opslagtanks, wordt op dit moment vaak nog handmatig gedaan. Dit resulteert in een proces met bepaalde veiligheidsrisico’s, een zekere mate van inconsistentie in de aangebrachte verflaag en een minder dan optimale duurzaamheid.

Wanneer er geen kwast of verfroller wordt gebruikt, wordt er gebruikgemaakt van spraytechniek. Sprayen is een stuk tijd efficiënter dan rollen, maar heeft één groot nadeel: overspray. Overspray is verlies van verf doordat dit op een ander oppervlak dan het bedoelde oppervlak terecht komt. Overspray kan resulteren in tot wel 50% aan verfverliezen. In de wereldwijde coating industrie wordt “het oplossen van het overspray probleem” gezien als heilige graal. Iedereen kent het probleem, maar er is simpelweg geen oplossing voor. Dit leidt ertoe dat er op dit moment, wereldwijd, veel meer verf wordt gebruikt dan wat daadwerkelijk nodig is om industriële oppervlaktes te voorzien van een hoge kwaliteit verflaag.

Wij bieden een oplossing voor de beperkingen van het handmatige verfproces. Met onze robots kunnen grote industriële oppervlakten eenvoudig en efficiënt gecoat worden. De wijze van coating door onze robots is veilig, betrouwbaar en milieubewust. De robots brengen automatisch de gewenste hoeveelheid coating aan en controleren dit ook. Door de afscherming van de robots gaat bijna geen verf verloren en is er nauwelijks sprake van overspray

Met behulp van onze technologie lossen wij het probleem van overspray op. Door gebruik te maken van verschillende luchtschermen en slimme vloeistofdynamica technieken, zorgen wij ervoor dat alle verf naar het oppervlak gaat, zodanig dat er praktisch geen (circa 1%) overspray vrijkomt. Dit maakt de Qlayers’ robots efficiënter dan handmatig coaten (er is minder coating nodig voor dezelfde oppervlaktes) en milieubewust (door de reductie in overspray komt er praktisch geen (circa 1%) coating in het milieu terecht).  

Door het gebruik van Qlayers’ robots kan verder de hoeveelheid tijd die menselijke schilders/coaters op hoogte doorbrengen met tot wel 80% worden verminderd. De kans op ongelukken neemt hierdoor aanzienlijk af.  

Daarnaast is onze technologie, die met een snelheid van 200 vierkante meter per uur coating aanbrengt, sneller dan zes schilders die tegelijkertijd manueel de coating aanbrengen met een roller. Hieronder treft u een overzicht van de voordelen van onze technologie ten opzichte van andere technieken voor het aanbrengen van coating. 

Verdienmodel

Wij produceren robots voor het aanbrengen van coatings op industriële oppervlakten. De door ons geproduceerde robots worden verhuurd aan onze klanten via langdurige leasecontracten (minimaal 3 jaar). Momenteel zijn wij actief in Europa, de VS en Singapore. In Q1 2023 zullen wij ons eerste project in het Midden-Oosten hebben. Wij geven onze klanten de mogelijkheid om de maandelijkse leasevergoeding in één keer vooruit te betalen in ruil voor een korting op de totale leasekosten (over de leaseperiode). In dat geval wordt de eigendom van de robot tijdelijk overgedragen aan de klant. Na het einde van het contract heeft Qlayers de mogelijkheid om de robot terug te kopen tegen een symbolisch bedrag. Wij verwachten dat de robots na de periode van 3 jaar met een herinvestering opnieuw kunnen worden ingezet. Als het contract eerder eindigt, dan heeft Qlayers het recht om de machine terug te kopen tegen een pro rata bedrag gebaseerd op de nog resterende maanden van het contract ten opzichte van de vooruitbetaling. 

Wij produceren op dit moment twee soorten robots (“model 10Q” en “model 7CS”). Daarnaast hebben wij één robot die in ontwikkeling is, maar nog niet commercieel aangeboden wordt. Op dit moment hebben wij 9 10Q robots verhuurd welke wereldwijd worden ingezet. De aankomende maanden verwachten wij 5 nieuwe robots te produceren. In 2023 beogen wij naar tenminste 26 operationele robots toe te werken.

model 10Q

De 10Q robot wordt voornamelijk ingezet voor het coaten van opslagtanks. De crawler (rijdende robot) hangt vast aan het oppervlak door middel van permanente magneten. De magneten hangen tot op 1 cm van het oppervlak waardoor de crawler ook over lasnaden en andere ongelijkmatigheden in het oppervlak kan rijden. Naast de crawler hangt een kap, ontwikkeld en gepatenteerd door Qlayers om coatings aan te brengen met een verwaarloosbare hoeveelheid overspray. De crawler met kap krijgt stroom, lucht en verf voorzieningen vanaf een trailer op de grond. De crawler is ook uitgerust met een geavanceerde set van sensoren en regeltechniek om coatings met een hoge kwaliteit en snelheid aan te brengen waarbij er tegelijkertijd data verzameld wordt over het coatingproces zelf wat gebruikt kan worden voor kwaliteitscontrole van de coating. De robots worden verhuurd, inclusief een Service Level Agreement (SLA). Het gaat hierbij om langdurige leasecontracten van minimaal 3 jaar.

Wij verhuren de 10Q en het servicepakket voor een prijs per maand, waarbij bepaalde services apart worden aangeboden.

Het model 10Q robot op een opslagtank. 

 

model 7CS

De 7CS robot wordt voornamelijk ingezet bij het coaten van schepen. Momenteel is de basis van het 7CS systeem vergelijkbaar met het 10Q systeem met het grootste verschil in de ophanging van de robot. Het voordeel van deze robot is dat de kwaliteit hoger is dan manueel spuiten en dat externe invloeden als wind minimale invloed hebben op het applicatieproces. Deze robots worden geleased, inclusief een Service Level Agreement (SLA). Het gaat hierbij om langdurige leasecontracten van minimaal 3 jaar.

Het model 7CS dat een schip aan het coaten is. 

4RM

Het model dat wij nu nog in ontwikkeling hebben is het model 4RM. Dit model is speciaal ontworpen voor het coaten van oppervlaktes van schepen, windturbines, vliegtuigen treinen en meer. . Deze robot is in staat om complexe oppervlakten te volgen door middel van een closed-loop feedback systeem. Dit systeem is uniek in de markt en maakt het mogelijk voor de robot om het coating proces uit te voeren zonder dat de robot voorgeprogrammeerd moet worden. Verder is deze robot een alles-in-een pakket waarbij de robot enkel voorzien moet worden van stroom en verf. Deze robot bestaat uit 4 grote componenten: de gepatenteerde kap om coatings aan te brengen op een zeer gecontroleerde manier, de robotarm, controlesystemen en pompen. Door gebruik te maken van de kap minimaliseren we overspray wat het mogelijk maakt om windturbinebladen te coaten met een hoge kwaliteit. Het probleem met standard manueel spuiten is dat deze oppervlakten zo groot zijn dat spuiters moe worden na verloop van tijd en de kwaliteit niet kunnen bewaren. Het wisselen van spuiters is geen optie vanwege het verschil in techniek wat een zichtbare afwijking in kwaliteit geeft. Het voordeel van de 4RM is dat deze altijd op dezelfde manier en met dezelfde consistentie coatings kan aanbrengen. Deze robots worden geleased, inclusief een Service Level Agreement (SLA).

De 4RM robot.

Op dit moment wordt de 4RM robot nog niet commercieel aangeboden. We zijn bezig met een publiek (EIC en nationaal Groeifonds) gefinancierde doorontwikkeling van de 4RM om deze commercieel beschikbaar te kunnen maken. Een aantal grote partijen in het maritieme segment hebben interesse getoond om een aanbetaling te doen voor de ontwikkeling, omdat zij de significante potentie en voordelen zien. Nadat de publieke ontwikkelingsfinanciering binnen is, verwachten wij de 4RM binnen een aantal jaar commercieel in te kunnen zetten.

De 4RM robot. 

Microstructuren print technologie

Wij zijn ook de uitvinder van een gepatenteerde technologie waarmee microstructuren kunnen worden geprint. Daarbij kan gedacht worden aan haaienhuid structuren waarmee schepen, windturbines en vliegtuigen energie efficiënter kunnen worden gemaakt door het verminderen van wrijvingsweerstand. De ontwikkeling van deze technologie is tot op heden met name uit publieke gelden gefinancierd. Op de langere termijn zullen wij de microstructuren print technologie integreren in onze robots, om zo industriële oppervlaktes te verduurzamen en bij te dragen aan de energietransitie.

Overzicht patenten november 2022

Wij ontwikkelen unieke technologie. Om ons competitieve voordeel zo goed mogelijk te beschermen hebben wij een aantal patenten op onze naam staan, die wij wereldwijd hebben uitgerold.

Marktontwikkeling

Alle partijen in de keten worden steeds meer gedwongen om te verduurzamen (minder uitstoot, minder gebruik van chemische materialen en minder verspilling), door zowel maatschappelijke druk als door regulering. Onze robots dragen hier materieel aan bij. Om een idee te geven bij de grootte van onze markt:   

 • De wereldwijde marktomvang van “global paints and coatings” wordt geschat op ca. $ 176 miljard in 2021 (Allied Market Research, 2022). De verwachting is dat dit de komende jaren zal stijgen naar USD 228 miljard in 2031. De groei wordt met name verklaard door de groeiende economieën in opkomende landen en werelddelen, specifiek Azië. Er is daarbij groeiende aandacht van overheden op de verduurzaming van de sector. Er ontstaat wereldwijd nieuwe wet- en regelgeving over het gebruik van milieuvriendelijke materialen.   
 • De “Industrial Coatings Market” wordt geschat op ca. USD 102 miljard in 2021 met een forecast naar $ 116 miljard in 2026 (Marketsandmarkets.com, 2022). Dit wordt met name gedreven door de wereldwijde economische groei, hogere levensstandaarden, en groei van de wereldwijde bevolking. Ook in deze markt ligt de voornaamste verwachte groei in Azië.   
 • De “Marine Coatings Market” bedroeg ca. $ 3,2 miljard in 2016, met een verwachte groei naar bijna USD 4 miljard in 2022 (Marketsandmarkets.com, 2022). De groei wordt verklaard door de groei van het internationale handelsverkeer en toename van het aantal vrachtschepen wereldwijd.   

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (SDGs) 
Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen enorm belangrijk. Sustainability in de brede zin des woords, staat bij ons hoog in het vaandel. Dit jaar hebben wij een SDG analyse laten uitvoeren om ons inzichtelijk te maken welke positieve impact wij hebben op de wereld van morgen. Dit onderzoek is uitgevoerd door ECFG uit Eindhoven.4 Onze USP-SDGs zijn SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure) en SDG 12 (Responsible consumption and production). Gemiddeld scoren wij gemiddeld een 7 op alle SDGs. Wij hebben in 2021, 100 ton CO2 bespaard (volledige rapportage in Bijlage 3 Jaarrapportage SDGs van het Informatiememorandum). 

Concurrenten

Wij zijn niet bekend met andere ondernemingen die op dit moment een werkbare robot hebben die het handmatige coatingproces van industriële oppervlakten kan vervangen op een gecontroleerde manier met praktisch geen overspray. Wij denken dat wij wat dat betreft een zeer interessante en unieke concurrentiepositie hebben. In de tank en marine-markt worden wel al crawlers ingezet voor andere toepassingen (zie onderstaand overzicht). Deze partijen zouden hun crawlers kunnen doorontwikkelen  zodat deze ook ingezet kunnen worden voor coatingtoepassingen. Op dit moment heeft het bedrijf Eddyfi(Canada) een apparaat (crawler) met een dergelijke toepassing op haar website staan. Dit apparaat wordt tot op heden niet vermarkt. Daarnaast zijn wij bekend met het bedrijf Vertidrive (Nederland). Dit bedrijf heeft een proof-of-concept van een verfrobot ontwikkeld, maar voor zover wij weten wordt deze robot niet (verder) doorontwikkeld.

Het Franse bedrijf Les Companions beschouwen wij niet als directe concurrent. Les Companions richt zich niet op het coaten van industriële oppervlakten. De robot van Les Companions is alleen geschikt voor het verven van binnenruimtes van gebouwen. Dit is vanwege de (hogere) eisen die aan industriële coating worden gesteld, een markt die onderscheiden moet worden van de markt waar wij ons op richten. Voor het coaten van industriële oppervlakten is andere technologie nodig dan die waarover Les Companions beschikt.

Het gebruik van crawlers voor het inspecteren en schoonmaken van grote industriële oppervlakten is inmiddels gebruikelijk. Het gebruik van crawlers voor coatingdoeleinden zien wij echter nog niet in de markt. Ter illustratie van het commerciele gebruik van crawlers hebben wij onderstaand overzicht opgenomen.

Partners en klanten

Hieronder staat een overzicht van de grootste klanten in 2021 en in 2022 (tot heden). 

In 2021: 

 • AkzoNobel (62%)
 • Van der Ende Steel Protectors (5%)
 • Partner Industrial (32%) 

In 2022 (tot op heden):

 • AkzoNobel (88%)
 • Braspenning (5%)
 • Van der Ende Steel Protectors (4%)
 • BrandSafway (3%)

Management

Het managementteam bestaat uit drie personen: Josefien Groot (CEO), Ruben Geutjens (CTO) en Jonno van der Donk (CFO). Twee strategische adviseurs zijn betrokken die veel ervaring inbrengen op het gebied van het opschalen van complexe technologie, namelijk Marcus Kremers en Richard Borsboom. 

Het managementteam geeft leiding aan in totaal 34 FTE. Het team is divers in expertise, know-how, ervaring en capaciteiten. 

Josefien Groot – CEO

Josefien Groot is mede-oprichter en Chief Executive Officer (CEO) van Qlayers. Josefien is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft met een master’s degree in Complex Systems Engineering & Management (CoSEM). Daarnaast heeft ze een bachelor gedaan in Science, Business & Innovation aan de VU in Amsterdam. Josefien heeft voor Qlayers, gedurende haar studie, een bedrijf gehad in yoga-kleding gemaakt van gerecyclede plastic flesjes (SpiritChick). SpiritChick is succesvol ge-exit.  Josefien is verantwoordelijk voor de commercie en is in oktober 2022 uitgeroepen tot EY Emerging Entrepreneur of the Year. Eerder heeft zij andere prijzen gewonnen, zoals de ASN Bank Wereldprijs (2018), FD Young Talent Award (2020) en de EU Rising Innovator Prize (2020) uitgereikt door de Europese Commissie.

Jonno van der Donk – CFO

Jonno van der Donk is Chief Financial Officer (CFO). Jonno heeft een Master degree in de rechten (Ondernemingsrecht) en een Master degree in de bedrijfskunde (Innovation & Entrepreneurship). Beide studies heeft hij aan de Radboud Universiteit afgerond. Tijdens zijn studie heeft Jonno een online marketing bedrijf (Beter Vindbaar BV) opgericht en laten groeien (6 FTE). Jonno heeft uitgebreide ervaring in de investeringswereld waarin hij heeft gewerkt als investment manager bij een gerenommeerd Venture Capital kantoor in Eindhoven (ECFG). Van nature houdt Jonno ervan om structuur te bouwen waardoor met minimale inspanning maximale output gecreëerd kan worden en waardoor resources en kosten zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet kunnen worden voor snelle groei. Jonno’s mindset past op deze manier perfect bij Qlayers’ opschalingsfase.

Samen met de CEO en CTO is hij verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Qlayers. In het bijzonder is hij verantwoordelijk voor de divisies HR & Organisatie, Finance en Productie.

Ruben Geutjens – CTO

 

Ruben Geutjens is mede-oprichter en Chief Technology Officer (CTO) van Qlayers. Ruben heeft een MSc Aerospace, Novel Aerospace Materials aan de Technische Universiteit Delft en een BSc Aerospace Engineering aan de TU Delft. Ruben kwam met het idee voor Qlayers en betrok Josefien bij het oprichten van het bedrijf. Ruben heeft verscheidene stages gelopen bij SABCA en heeft als research intern gewerkt voor de University of Minnesota. Daarnaast was hij in 2017 parttime researcher in de groep “Materials for Energy Conversion and Storage” aan de Technische Universiteit Delft.

Aandeelhouders

Wij hebben momenteel 99.995 aandelen geplaatst bij onze aandeelhouders. Hieronder vindt u een overzicht van de structuur van onze groep per 1 december 2022 en een overzicht van onze aandeelhouders met stemrechtpercentages en de hoeveelheid aandelen.

Aandeelhouder Stemrecht Aandelen
Green Dreamer BV 30,00% 30.003
QCube BV 30,00% 30.003
Stichting Administratiekantoor Qlayers 9,99% 9.990
Akzo Nobel Coatings International BV 10,00% 10.000
EVCF II Growth Capital BV 20,00% 19.999
Total 100% 99.995

Omzet en winst

2020 2021 01-01-2022 t/m 30-09-2022
Omzet € 400.000 € 206.000 € 1.732.290
Resultaat na belasting € -318.663 € -502.165 € -773.024

De omzet in 2022 betreft omzet uit verhuur van coating robots alsmede uit betaalde demonstratieprojecten. De omzet in 2021 betreft omzet uit verhuur van coating robots, alsmede uit betaalde demonstratieprojecten. De omzet 2020 betreft de omzet uit verkoop van een demonstrator systeem. De (netto) omzet is in 2022 (enorm) toegenomen ten opzichte van 2021 en 2020 omdat wij in 2022 ons eerste jaar van commercialisering hebben. In de periode daarvoor waren onze robots nog niet commercieel inzetbaar.

Er wordt nog veel geïnvesteerd in productontwikkeling en groei, wat leidt tot een negatief resultaat. Wij kiezen er expliciet voor om de opbrengsten van ons verdienmodel van de crawler (10Q en 7CS) de komende jaren te herinvesterening in productontwikkeling (4RM) en groei (internationalisering) om zo meer van de beschikbare markt te kunnen bedienen.

Doel emissie

Wij willen maximaal € 999.500,- lenen van beleggers. Wij willen minimaal €500.000 lenen van beleggers. Onze uitdagingen liggen niet aan de verkoopkant, maar aan de operationele kant. Het snel opschalen, tegelijkertijd een wereldwijde markt bedienen en hoogwaardige lokale ondersteuning bieden zijn de uitdagingen voor ons. De NPEX financiering van € 999.500,- zal ons in staat stellen een effectieve en efficiënte wereldwijde organisatie uit te rollen die naar onze verwachting zal resulteren in een snellere omzetgroei.

Samengevat zal de NPEX-financiering op de volgende manier worden gebruikt: 

 • Operationeel: Versterking van het team als het gaat om operaties, wereldwijde schaalvergroting, technische klantenondersteuning en accountmanagement om lokale ondersteuning van hoge kwaliteit (op afstand en ter plaatse) mogelijk te maken. 
 • Operationeel: Het opzetten van service en onderhoudsactiviteiten in de focus regio’s (met significant marktpotentieel waar al markttractie is): Noord-Amerika, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Europa zal worden beheerd vanuit ons hoofdkantoor in Nederland. 
 • Voorraad: Beschikbare reserveonderdelen (spare parts) in elke geselecteerde regio om downtime te minimaliseren en de output voor klanten te maximaliseren. Het is essentieel om de voorraad te optimaliseren.

Om voorbereid te zijn op hick-ups en om een merk van hoge kwaliteit naar de markt te brengen, streven wij naar een uitstekende service-ervaring voor klanten en distributeurs: snelle respons, professionele documentatie en voldoende middelen en materiaal. Hiermee is ons team klaar om de wereldwijde markt voor industriële coatingtoepassingen te veroveren.  

In de tabel hieronder hebben wij uitgelegd hoe wij het minimum- en maximumbedrag willen besteden. Onder de tabel hebben wij uitgelegd waarom wij het minimum- en maximumbedrag zo willen besteden.

Hier willen wij het geld aan besteden Als wij €500.000,- lenen, willen wij dit als volgt besteden Als wij €999.500,- lenen, willen wij dit als volgt besteden
Operationele kosten € 285.000 € 570.000
Voorraad € 145.000 € 300.000
Werkkapitaal € 70.000 € 129.000
Totaal € 500.000 € 999.500

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Qlayers Holding B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien wij niet voldoende nieuwe financiering en omzet binnenhalen of als één van onze belangrijke klanten besluit onze producten niet meer af te nemen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het Informatie Memorandum en het informatiedocument.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het Informatie Memorandum en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs