Effecten LCS Piping

Specificaties

Obligatielening

Uitgevende instelling LCS Piping International B.V.
Lening € 4.000.000 / 4.000 obligaties
Minimumbedrag € 3.000.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 28e van elke maand**
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 28 januari 2021*
Uitgiftedatum tranche 2 Donderdag 25 februari 2021*
Looptijd Maximaal 6 jaar
Aflossingsdatum 28 januari 2027
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 21-1-2021. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 21-1-2021.
Uitgifte tranche 1 vervroegd, initieel 25-2-2021. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 25-1-2021.
Inschrijving tranche 2 vervroegd gesloten; initieel 18 februari 2021.
**Rente vanaf februari 2024 niet betaald, zie bericht inzake verzuim LCS Piping 25-3-2024.