Ridderkerk, 20 januari 2021 

Inmiddels is er voor bijna € 2.200.000 ingeschreven op de LCS Piping B.V. 8% obligatielening. Het minimumbedrag voor deze emissie bedraagt € 3.000.000. Er is besloten de inschrijvingsdatum te verlengen.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 18 februari 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal de uitgifte van de obligaties plaatsvinden op donderdag 25 februari 2021*, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

Tijdslijn

Donderdag 18 februari 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving
Donderdag 25 februari 2021* Uitgifte obligaties

* Indien minimumbedrag emissie is behaald