Ridderkerk, 25 januari 2021 

Het minimumbedrag van € 3.000.000 is onverwacht op 22 januari 2021 behaald, waarmee de uitgifte van de obligaties definitief is. Hierdoor zullen de obligaties, ondanks communicatie in een eerder bericht, vervroegd worden uitgegeven op donderdag 28 januari 2021. Daarnaast is er besloten de inschrijvingsperiode te verlengen.

De inschrijving op de eerste tranche sluit op woensdag 27 januari 2021 om 17:00 uur. De uitgifte van de obligaties zal op donderdag 28 januari 2021 plaatsvinden, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

Let op: Toewijzing van de obligaties geschiedt op basis van een afgeronde en volledig betaalde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 18 februari 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal de uitgifte van de obligaties uit de tweede tranche op donderdag 25 februari 2021 plaatsvinden, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

De aflossingsdatum van alle tranches is 28 januari 2027. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf vrijdag 26 februari 2021* verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Woensdag 27 januari 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Donderdag 28 januari 2021 Uitgifte obligaties tranche 1
Donderdag 18 februari 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Donderdag 25 februari 2021 Uitgifte obligaties tranche 2
Vrijdag 26 februari 2021* Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn