Specificaties obligaties Informed IT Holding B.V.

Uitgevende instelling Informed IT Holding  B.V.
Lening € 1.561.000 / 1.561 obligaties
Nominale waarde € 1.000
Rente (bruto) 8% per jaar (excl. servicekosten)
Rente (netto) € 6,67 per maand
Coupon (bruto) 7,9% per jaar
Coupon (netto) € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 21e van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Uitgiftedatum 21 augustus 2018
Aflossingsdatum 21 augustus 2023
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 3 maart 2020.

Aanbod