Specificaties

Obligatielening II

Uitgevende instelling Informed IT Holding B.V.
Lening € 1.626.600 (16.266 obligaties)*
Minimumbedrag uitgifte € 1.350.000**
Nominale waarde € 100
Deelname Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties)
Rente 10% per jaar (excl. servicekosten)**
Rente -/- servicekosten 9,4% per jaar
Couponbedrag € 10 per jaar / € 0,84 per maand (excl. servicekosten)
Couponbedrag -/- servicekosten € 9,40 per jaar / € 0,79 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 17e van elke maand
Uitgifte tranche 1 17 augustus 2023
Uitgifte tranche 2 18 september 2023
Looptijd Maximaal 60 maanden
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Doelbedrag € 2.000.000.
**Renteverhoging en minimumbedrag verlaging emissie per 2-8-2023. Zie ook het bericht d.d. 2-8-2023.
Initieel 9,25% bruto rente per jaar en minimumbedrag uitgifte € 1.561.000.

Specificaties

Obligatielening I

Deze obligatie is afgelost op 21 augustus 2023

Uitgevende instelling Informed IT Holding  B.V.
Lening € 607.000 / 607 obligaties*
Nominale waarde € 1.000
Rente (bruto) 8% per jaar (excl. servicekosten)
Rente (netto) € 6,67 per maand
Coupon (bruto) 7,9% per jaar
Coupon (netto) € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 21e van elke maand
Uitgiftedatum 21 augustus 2018
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Aflossingsdatum 21 augustus 2023
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Initieel 1.561 obligaties; per 21-8-2023 zijn 954 obligaties Informed IT lening I geconverteerd naar Informed Group lening II.