Informed Group

Informed Group is het Nederlandse en Belgische kenniscentrum op het gebied van intelligente informatievoorziening (Intelligent Information Management of IIM). Wij helpen onze klanten met low-code technieken via een agile aanpak, zodat zij intelligent gebruik kunnen maken van hun bedrijfskritische informatie. Daarmee kunnen klanten bedrijfskritische informatie snel, makkelijk, veilig en volgens de geldende compliance regels gebruiken. Met low-code bedoelen wij een nieuwe manier van programmeren die eenvoudiger ontwikkelen mogelijk maakt en makkelijker te beheren is.

Eenvoudig gezegd zorgen wij ervoor dat de bedrijfskritische informatie van onze klanten snel, makkelijk, veilig en volgens de geldende wetten en regels gebruikt kan worden, door het inzetten van zeer moderne IT-hulpmiddelen.

Over Informed Group

Informed Group helpt organisaties verder met Intelligent Information Management (IIM) en high-end consultancy. Onze ervaren en gecertificeerde consultants kijken naar de beste oplossing en doen dit door middel van innovatie en expertise. Zo zorgen wij ervoor dat groeiende hoeveelheden informatie goed, veilig en gestructureerd te gebruiken zijn.

Sinds CEO Jeroen Jansen in 2006 Informed Group oprichtte, zijn we al bezig om bedrijven verder te helpen. Als partner van OutSystems, OpenText Documentum en Microsoft kijken we constant naar nieuwe manieren om de best mogelijke oplossingen aan te bieden.

Waar staat Informed Group voor?

Wij gebruiken verschillende technologieën, waaronder low-Code, om klanten te helpen met digitale transformatie. Dit stimuleert innovatie en zorgt ervoor dat je veilig en systematisch meer informatie uit data haalt. Zo blijft je organisatie wendbaar, word je efficiënter en blijf je concurrerend binnen de markt, waarbij continuïteit gewaarborgd wordt.

Intelligent Information Management (IIM) systemen stellen ons in staat om gestructureerd informatie te organiseren, te managen en informatie begrijpelijk te maken. Voorbeelden van informatie zijn tekstdocument, video’s en spreadsheets.

Wij leveren zeer succesvolle projecten en kant en klare oplossingen die als abonnement in de public cloud of als licentie kunnen worden aangeschaft.

We nemen onze klanten stapsgewijs door ons proces om van hun projecten een succes te maken. Dit doen we door middel van duidelijke plannen, tussentijdse evaluaties en ondersteuning tot na het afronden van projecten. Mede hierdoor neemt 98% tenminste één vervolgopdracht af.

De tijdslijn van Informed

Ontwikkelingen vanaf 2018

Sinds 2018 hebben wij ons gericht op onze groei. In de periode 2020- 2022 zijn door met name de crisis als gevolg van COVID-19 onze groeiplannen afgeremd:

 • Wij zijn geen Young Professionals klas gestart in 2020 en 2021 om te voorkomen dat alles op afstand moest plaatsvinden en de binding met ons bedrijf minder zou zijn.
 • Het vinden van nieuwe klanten was zeer lastig. Waar wij zagen dat bestaande klanten met wie wij een goed partnerschap hadden opgebouwd, meer diensten wilde afnemen, waren nieuwe klanten afwachtend of helemaal niet benaderbaar, omdat de druk op andere zaken hoger was.

Wij zijn deze periode zonder externe steun doorgekomen en zijn steeds in staat geweest om uit de cashflow alle kosten inclusief de rente van de obligatielening van 2018 te betalen. Na deze periode waren wij klaar om alsnog onze groeiplannen te realiseren. In 2022 heeft dit direct geleid tot een groei van 8 consultants via de Young Professional Academy, het afronden van de volledige productlijn in de public cloud (SaaS) en het uitbouwen van de productlijn voor on-premise (licenties). Het sales & marketingteam is uitgebreid en heeft nu een volledige bezetting. Daarnaast zijn in het tweede deel van 2022 en in het eerste deel van 2023 verschillende klanten geworven voor de aankoop van onze producten (business solutions).

Wat zijn onze nieuwe leendoelen?

In augustus 2023 loopt de huidige obligatielening van Informed Group af. Met deze nieuwe lening willen wij de volgende zaken verwezenlijken:

 • Het afbetalen van de huidige lening uit 2018.
 • Het starten van een vierde klas voor onze Young Professional Academy in 2023. Er zijn een aantal kandidaten voor de nieuwe klas, maar hier is ook een extra investering nodig. Deze klas maakt het mogelijk om de consultancy omzet vanaf 2024 jaarlijks met minimaal 15% te laten groeien.
 • Aan- en uitbouw van onze producten. Met een extra investering kunnen we onze huidige drie belangrijke business solutions uitbreiden met nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen we voor oplossingen onder meer extra eisen rond leveranciersmanagement, bedrijfstak specifieke veiligheidsanalyses en verschillende kwaliteitstemplates doorvoeren. In 2024 en 2025 zal dit tot een groei in de verkoop van onze business solutions van 20% leiden.

Informed Consulting

Onze high-end consultants hebben stuk voor stuk kennis en ervaring met oplossingen als OpenText Documentum en OutSystems low-Code. Zij hebben gemiddeld meer dan 11 jaar ervaring en werken altijd samen met de klant. Daarbij geven ze vanuit hun rol het voor jou best mogelijke advies.

Bij Informed Consulting heeft iedere consultant een eigen specialisme. Dit gaat over:

 • Technische consultants: zij leveren technologie voor succesvol informatiemanagement en hebben ervaring in vrijwel elke branche.
 • Business consultants: zij zijn de brug tussen de IT-afdeling en de branche en vinden een verband tussen behoeftes van medewerkers en de vraag vanuit de business.
 • Support consultants: zij leveren applicatie-ondersteuning. Deze zorgen voor meer dan enkel de oplossing. Deze applicaties zijn oplossingen voor de lange termijn die dagelijks gebruik van data optimaliseren.

De Young Professional Academy

Het kan lastig zijn om goed gekwalificeerde IT-medewerkers te vinden. Daarom startte Informed Group in 2018 met de Young Professional Academy. Met dit initiatief bieden we nieuw talent om onze klanten verder te helpen met hun informatiemanagement.

Eerst doorlopen de deelnemers drie maanden lang de Academy, waar ze meer leren over IIM en Documentum en Outsystems. Daarna gaan ze voor een periode van zes maanden aan de slag op interimbasis. Na de opleiding en de afgeronde opdrachten hebben deelnemers een kennisniveau dat vergelijkbaar is met dat van medior consultants.

Onze Academy is voor zowel nieuw talent als klanten te doorlopen. Wanneer je hier als klant aan meedoet, kijken we welke modules het beste bij jouw niveau en wensen horen. Zo helpen we jouw kennis over IIM op functioneel en technisch vlak vooruit.

Onze producten

Wij hebben eigen producten ontwikkeld. Dat zijn onze applicaties of Enterprise apps.
Wij verkopen licenties of abonnementen van deze applicaties en installeren de applicaties bij onze klanten of bieden deze aan in de public cloud. Deze applicaties kunnen worden gebruikt met de software van OutSystems, Microsoft365 van Microsoft Corporation en de software Documentum van OpenText.

Op dit moment hebben wij de volgende enterprise applicaties ontwikkeld:

Business solution Omschrijving
Artikel 6 Dit is de oplossing voor bestuurlijke besluitvorming en zaakgericht werken zoals die is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Amsterdam.
DOLSR De Informatie management oplossing voor de life science industrie in de public cloud.
EQMS Express EQMS Express is de Quality & Safety oplossing voor de life sciences industrie.
QSEH Star Dit is de Quality & Safety oplossing voor de maakindustrie. Alle processen rond een audit, melding of incident worden gecontroleerd, gemonitord en gestuurd.
Senate Dit is de public cloud variant van de oplossing voor bestuurlijke besluitvorming en zaakgericht werken zoals wij die ontwikkeld hebben met de gemeente Amsterdam.
Q&M Doc Control Dit is de informatiemanagement oplossing voor het beheren en controleren van Quality & Manufacturing documentatie en informatie.
Automatisch testen Dit is een oplossing om veel van de testwerkzaamheden rond een Documentum oplossing te automatiseren. Het gaat om een framework waarmee een organisatie meer dan 50% van alle testwerkzaamheden volledig automatisch kan laten verlopen.
SPA4D Hiermee is het mogelijk om vanuit Office 365 informatie die in Documentum is opgeslagen in te zien en te bewerken. Daarmee kunnen gebruikers dus in één en dezelfde applicatie werken en toch de informatie van zowel Office 365 als Documentum gebruiken.
MDTP Hiermee kan zaak-gerelateerde informatie uit Documentum gebundeld worden gearchiveerd, terwijl de context van de verschillende informatiedocumenten binnen de zaak behouden blijft. MDTP staat voor Metadata Publishing Tool.

Klanten

Informed Group levert diensten aan alle informatie-intensieve bedrijven. Onder onze klanten bevinden zich gemeenten, nutsbedrijven, banken, verzekeraars, onderwijsinstellingen, farmaceutische bedrijven en luchthavens. Wat al deze bedrijven gemeen hebben, is dat ze enorme hoeveelheden data en documenten beheren en beschikbaar stellen. De processen rond deze informatie voldoen aan steeds hogere eisen qua veiligheid en vertrouwelijkheid.

De partners van Informed Group

Wij werken met andere bedrijven samen. De belangrijkste hiervan zijn OutSystems, OpenText Documentum en Microsoft 365.

Microsoft

Met Microsoft werken wij samen voor het inkopen en mogen doorverkopen van de Microsoft365 software en het leveren van diensten bij de implementatie van de software.

Wij krijgen korting op de producten van Microsoft als wij die verkopen aan klanten. Een aantal van onze producten zijn te koop via de Microsoft Store. Wij zijn bij Microsoft GOLD Partner voor Microsoft365.

Outsystems

Met OutSystems werken wij samen voor het afnemen en mogen verkopen van het Outsystems low-code Platform en leveren wij diensten om oplossingen op dit platform te ontwikkelen.

Ook hebben wij verschillende producten en integratie-tools ontwikkeld die via de marktplaats van OutSystems (Forge) worden aangeboden en verkocht. Daarnaast zijn wij bezig om samen met de sales, marketing en pre-sales afdelingen van OutSystems Europa marketingcampagnes te doen om onze producten op het OutSystems platform (QSEH Star, Q&M Doc Control en Senate) onder de aandacht te brengen van alle OutSystems klanten.

OpenText

Met OpenText werken wij samen voor het afnemen en mogen verkopen van de Documentum software en het OpenText Cloud Platform (OCP) en het leveren van diensten bij de implementatie van de software. Ook bij OpenText krijgen wij korting op de Documentum en Opentext Cloud Platform producten die wij verkopen.

Andere partners met wie we samenwerken zijn:

 • Reveille software Ltd: dit bedrijf levert software om een Documentum platform goed en eenvoudig te beheren.
 • ValidSign B.V.: dit bedrijf levert software voor digitale handtekeningen.
 • LMS365 International ApS: dit bedrijf levert een module voor het opzetten van een elektronisch leer- en trainingssysteem.
 • FME-Migrationcenter: dit bedrijf levert het product migrationcenter.
  Dit gebruiken wij om grote migraties van digitale documenten te doen. Het gaat vaak om een migratie van een verouderd systeem naar Documentum.
 • Valori: dit bedrijf levert automatische test software voor OutSystems applicaties.
 • Iperion IS B.V.: dit bedrijf levert het datacenter speciaal voor de farmaceutische industrie waarop wij ons product DOLSR aanbieden. Het datacenter zijn de computersystemen die in de Cloud (via internet) beschikbaar zijn, waarop onze cloudoplossing DOLSR werkt.

Belangrijkste markten

Wij zijn actief op de markt voor Intelligent Information management.

Er zijn veel bedrijven actief in de markt voor Intelligent Informatie Management producten.
Toch wordt ruim 80% van alle Intelligent Information Management producten door vier grote spelers geleverd: Microsoft Corporation, Open Text Corporation, IBM en Hyland Corporation (bron: AIIM). Voor een goede digitale transformatie wordt bij 80% van de bedrijven gewezen naar een low-code platform om de versnelling van de automatisering te bewerkstellen. OutSystems staat hierin als Leader bovenaan in het Magic Quadrant van Gartner. De partners waarmee wij werken zijn Microsoft Corporation, OpenText Corporation en OutSystems.

Deze partners worden jaar op jaar door bedrijven als Gartner het hoogst gewaardeerd als het gaat om de spelers in de markt waarin wij actief zijn.

Life Science

Van oudsher hebben wij veel kennis, ervaring en naamsbekendheid in de life science markt.
In het kwaliteitsmanagement van de farmacie hebben wij reeds jaar en dag onze expertise en in 2018 hebben wij een prospect database van ruim 1100 organisaties samengesteld waarmee wij contact hebben gezocht. Deze lijst is tijdens de pandemie tot stilstand gekomen. De afgelopen maanden hebben wij deze contacten weer up-to-date gebracht. Hieruit is in het marktsegment een lijst van 828 organisaties gekomen waarvan wij de juiste contactpersoon hebben en waarmee contact is of wordt gezocht. Dit is het MKB+ marktsegment van de Nederlandse en Belgische farmacie.

Manufacturing (maakindustrie)

Veel onderzoeken, zoals OnePoll 2022 met onderstaande overzichten, geven duidelijk aan dat in de maakindustrie en met name het MKB+ segment de vraag naar een goede digitale transformatie en met name verbetering van hun kwaliteitsprocessen hoog op de agenda staat:

De maakindustrie onderkent steeds meer de kwaliteitsstandaarden zoals die in de life science al gebruikelijk zijn. Wij verwachten dat de maakindustrie de komende jaren die standaarden zal overnemen.

Gelijk aan de Life Science industrie hebben wij begin 2023 een database samengesteld van 267 prospects waarvan wij de juiste contactpersoon kennen. Met 83 zijn wij nu reeds in contact en bij 32 zijn verdere gesprekken gaande.

Overheid

Vanuit onze jarenlange samenwerking met organisaties zoals Gemeente Amsterdam en P-Direkt hebben wij veel overheidsorganisaties geholpen met hun bedrijfskritische informatie.
Vanuit deze kennis zien wij de vraag ook in de middelgrote overheidsorganisaties om kant en klare oplossingen te kiezen en steeds meer oplossingen gaan naar de public cloud in een abonnementsvorm. Gezien het groeiende aantal regels rond de ‘open overheid’ en privacy (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) verwachten wij dat deze markt de komende jaren sterk zal groeien.

Juridische sector

Vanuit onze kennis van de juridische kant van het beheren van documenten en kwaliteitscontrole hebben wij onze opdrachten in het juridische segment de afgelopen sterk uitgebreid. Wij zien dat de vraag in het juridisch marktsegment om digitaal te gaan werken steeds groter wordt.

Dit is ons managementteam

Jeroen Jansen, CEO

CEO en oprichter van Informed IT Holding en haar dochterondernemingen. Jeroen is al ruim 30 jaar werkzaam in de IIM wereld. Na zijn masteropleiding aan de TU Delft bij de vakgroep Documentaire Informatie Systemen werkte hij jaren als consultant. De laatste 20 jaar voordat hij Informed Group oprichtte, heeft Jeroen als manager en teamleider gewerkt bij verschillende internationale organisaties zoals ING en Xerox. Verder werkte Jeroen als Regional Consulting Manager bij EMC Professional Services (toenmalig eigenaar van het product Documentum).

Imke Philipoom, CFO

De CFO van de Informed IT Holding en haar dochterondernemingen en zaakvoerder van Informed Consulting BVBA. Imke werkt al sinds de start voor Informed Group. Ze begon haar carrière bij ING. Na jaren gewerkt te hebben bij o.a. Xerox als document managementconsultant, projectleider en interim manager weet Imke alles van consultancy. Daarna heeft Imke zich toegelegd op het opzetten en operationeel runnen van haar eigen productiebedrijf in Bosnië en groothandel in houten speelgoed (De Speelgaard). Inmiddels is ze druk bezig als CFO van Informed Group en behoren haar andere activiteiten tot het verleden.

Johan van Soest, Delivery Manager

Delivery Manager Johan van Soest is ruim 10 jaar in dienst. Johan heeft Information Technology gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en is gecertificeerd scrum master. Hij heeft als projectleider en Program Manager de afgelopen 20 jaar zijn strepen verdiend en is sinds 2015 verantwoordelijk voor het totale delivery proces van alle opdrachten die Informed Group uitvoert bij haar klanten.

Martijn van Doesselaar, Director Consulting Services

Martijn van Doesselaar is Director Consulting Services en verantwoordelijk voor de operationele aansturing en het kennisniveau van de consultants. Martijn heeft, na zijn studie Information Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam, binnen Accenture het ECM vak geleerd. In 2011 is Martijn bij Informed Group gestart en heeft hij zich ontwikkeld van consultant naar senior consultant, teamlead en nu tot lid van het managementteam.

Nicole van Rij, Director Sales & Marketing

Nicole van Rij is sinds april 2022 de nieuwe Sales en Marketing Director van Informed Group. Na vele jaren ervaring als Sales verantwoordelijk bij vele verschillende internationale IT organisaties zoals Microsoft en Oracle heeft Nicole de uitdaging opgepakt om na de pandemie weer nieuw leven te blazen en de groei aspiraties van Informed Group.

Ed Steenhoek, Lead Business Analist

Ed Steenhoek is Lead Business Analist, Product Manager en onderdeel van het Strategy Team en management team. Hij is inmiddels meer dan 10 jaar in dienst. Ed wordt wereldwijd al jaren gezien als één van de leidinggevende personen in de IIM-wereld. Als een van de aanjagers van de denktank van de internationale vakorganisatie AIIM is hij een wereldwijd gevraagde spreker over dit onderwerp.

Prognose

Let op! Wij weten niet hoe de komende jaren zullen verlopen. Ook hebben wij aannames gedaan, maar het kan zijn dat die verkeerd zijn. Of deze prognoses zullen uitkomen, is dus onzeker. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. U moet uw beslissing om te beleggen in de obligaties dus niet nemen op basis van deze prognoses. Zie voor de volledige prognose hoofdstuk 10.4 van het prospectus.

De focus van de nieuwe consultants zal volledig liggen op de low-code development. Wij zien de vraag naar consultancy expertise in dit expertisegebied enorm stijgen en samen met onze ervaren consultants en de business solutions zal de inzet van juniors in dit segment zeer goed mogelijk zijn. Iedere consultant krijgt tijdens de Young Professionals Academy uitgebreide kennis over low-code en intelligent informatiebeheer. Deze combinatie is uniek binnen de wereld van low-code en wordt als een meerwaarde gezien  door verschillende van onze prospects en OutSystems en OpenText.

Onze uurtarieven zijn marktconform waarbij wij een extra onderscheid hebben aangebracht tussen de senior consultant en onze meest ervaren experts (meer dan 20 jaar ervaring) in specifiek Intelligent Information Management en low-code werkzaamheden.

In 2024 en 2026 zijn we van plan nogmaals een Young Professionals klas per jaar te organiseren van tussen de 8-10 consultants. Wij gaan ervan uit dat er uiteindelijk 5 consultants per klas blijven en inkomsten gaan genereren. We hebben de opbrengsten van deze 5 consultants samen zeer voorzichtig ingeschat op € 45.000 per maand. Daarbij zijn wij er vanuit gegaan dat zij volledig inzetbaar zijn.  Dit komt op € 9.000 per consultant per maand. De Young Professionals klas van 2022 zit gemiddeld na 4 maanden op € 15.000 per persoon per maand.

De omzet van onze basisgroep consultants hebben we gelijkgesteld aan de omzet van het gemiddelde van 2020-2022. Dit komt op € 3.103.000 minus de uren die worden besteed aan de ontwikkeling van onze producten. We maken geen gebruik van externe krachten voor het ontwikkelen van onze producten en business solutions.

 • Wij verwachten verder dat de omzet van de verkoop van licenties of abonnementen de komende jaren sterk zal stijgen.
 • Wij verwachten een verschuiving van de verkoop van licenties naar verkoop van abonnementen in een SaaS format van onze producten en de producten van derden die wij verkopen.
 • Wij verwachten in 2025 ongeveer 50% van onze omzet uit de product verkoop te genereren.

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Informed IT Holding B.V. geen geld heeft om u te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Informed IT Holding B.V. geeft geen zekerheden voor deze obligatielening.

Voor de volledige beschrijving van de borgstelling en de risicoanalyse verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs