Informed Group

Connecting People to the Enterprise

Organisaties staan onder steeds grotere druk om de groeiende hoeveelheid informatie goed te gebruiken en veilig, gestructureerd te beheren. Het grootste deel van deze informatie is zogenaamde ‘ongestructureerde informatie’.

Denk hierbij aan tekstdocumenten, spreadsheets, tekeningen, plaatjes, video’s maar ook grote ontwerpen van gebouwen, gebieden of machines. Enterprise Content Management (ECM) is het vakgebied dat oplossingen biedt om deze informatie voor organisaties goed bruikbaar en vindbaar te maken en de processen er omheen te structureren.

Daarnaast zorgen ECM systemen dat de informatie voldoet aan de toenemende wet- en regelgeving (zoals AVG/GDPR). Informed IT Holding en haar dochterbedrijven leveren diensten en producten om haar klanten deze ECM systemen optimaal te laten gebruiken.

Informed Consulting

Elke dag komen er talloze digitale zakelijke documenten bij, maar zijn ze terug te vinden? Wat is de laatste versie van een bepaald document en voldoet het beheer wel aan de laatste wet- en regelgeving?

Hiervoor zijn Enterprise Content Management (ECM), ook wel Enterprise Information Management (EIM) systemen, ontwikkeld. Met name in hoog gereguleerde omgevingen, zoals de farmaceutische industrie en overheid, moeten documenten op een bepaalde manier beheerd worden om aan de regelgeving te voldoen (compliance) en audits te doorstaan. Als ICT dienstverlener verkopen wij niet alleen ECM systemen, maar zorgen ook voor het advies over, implementatie van en de keuze van eventuele extra sector specifieke modules (producten) om de perfecte totaaloplossing te realiseren.

Informed IT Holding en haar dochterondernemingen bieden totaaloplossingen voor de ECM vraagstukken van onze klanten. We doen dit vanuit een viertal activiteiten:

 1. Diensten rondom ECM systemen zoals advisering en het implementeren van oplossingen;
 2. Verkopen van Enterprise Content Management producten (bijvoorbeeld Enterprise Apps) die we zelf ontwikkelen;
 3. Verkopen van ECM software die anderen ontwikkeld hebben;
 4. Vinden en opleiden van IT talenten om in dienst van onze klanten ECM oplossingen te beheren.

Advies en implementatiediensten

Informed Consulting levert advies- en implementatiediensten voor ECM oplossingen. Met een goede mix van zeer ervaren krachten en jonge enthousiaste consultants met samen gemiddeld 13 jaar ECM ervaring is Informed Consulting bij uitstek in staat een goede ECM-totaaloplossing te realiseren voor haar klanten. Dit start met ondersteuning voor het structureren en implementeren van de processen rond de bedrijfsinformatie tot en met de volledige implementatie en uitrol van een nieuwe ECM totaaloplossing;

Product ontwikkeling

Met steeds snellere en grotere systemen en oneindige capaciteit in de Cloud wordt een flexibel Enterprise Content Management systeem in de cloud steeds belangrijker. Iedereen die bepaalde informatie nodig heeft moet hier direct over kunnen beschikken op de manier die op dat moment de juiste is. Door het ontwikkelen van Enterprise Apps (dat zijn Apps voor bedrijven die de bedrijfsinformatie beschikbaar stellen) spelen wij in op deze behoefte. Zo kan iedere organisatie zelf zijn of haar eigen set van Apps kiezen, die samen de ideale mix vormen voor hun gebruikers en blijven ze toch voldoen aan de regels en werkwijze van hun organisatie.

Onze producten verkopen we rechtstreeks aan de klant, maar ook via het wereldwijde netwerk van onze partners, waaronder OpenText.

Verkopen van ECM software die anderen ontwikkeld hebben

Verkopen van de gebruiksrechten van de ECM software van onze belangrijkste partners. Bij veel van onze klanten leveren wij een totaaloplossing en ontzorgen de klant voor de uitdagingen van goed informatiebeheer. Hiervoor nemen wij niet alleen de implementatie en uitrol voor onze rekening maar ook de selectie, aanschaf en ontwerp van de ECM oplossing. Wij zijn GOLD partner van OpenText met hun product Documentum en van Microsoft voor Office 365 voor het verkopen van hun software.

OpenText is een internationale softwareproducent met haar hoofdvestiging in Canada. Zij zijn wereldwijd de grootste leverancier voor ontwikkeling van ECM/EIM software en zitten in de top 10 van grootste softwarebedrijven ter wereld direct onder bedrijven zoals Microsoft, Oracle, IBM en SAP. In 2017 was hun totale omzet $ 2,29 miljard.

Informed Academy voor klanten

Een recent onderzoek van het UWV geeft duidelijk aan dat het voor bedrijven zeer lastig is om goed gekwalificeerd IT personeel te vinden. Meer dan 50% van de bedrijven kan niet de juiste mensen vinden (bron: UWV). Wij zien dezelfde trend, specifiek in het vinden van goed personeel voor het beheer van Documentum en Office 365, de twee ECM systemen die wij leveren. Om dit probleem op te lossen zijn wij in 2018 gestart met ons Young Professional programma voor klanten. Na de zeer sucessvolle introductie voor het vinden van onze eigen Young Professional consultants in 2016 (zie hiervoor het kopje ‘Groei’) bieden wij deze dienst nu ook aan voor onze klanten. Binnen de twee maanden dat deze dienst beschikbaar is zijn reeds twee bedrijven gevonden die een langdurig contract met ons willen aangaan om deze dienst af te nemen.

Informed Consulting heeft een kantoor in Nederland en in België. Onze klanten zijn wijd verspreid:

informed group emissie beleggen
informed group emissie beleggen

Klanten

Informed Consulting levert diensten aan alle informatie-intensieve bedrijven. Onder onze klanten bevinden zich gemeenten, nutsbedrijven, banken, verzekeraars, onderwijsinstellingen, farmaceutische bedrijven en luchthavens. Wat al deze bedrijven gemeen hebben, is dat ze enorme hoeveelheden data en documenten beheren en beschikbaar stellen, waarbij de processen rond deze informatie aan steeds hogere eisen van veiligheid en vertrouwelijkheid (zoals AVG/GDPR) moeten voldoen.

informed group emissie beleggen

Partners

Wij werken met andere bedrijven samen. De belangrijkste bedrijven zijn Microsoft Corporation en OpenText.

Met Microsoft werken wij samen voor het afnemen en verkopen van de Office 365 software en het leveren van diensten bij de implementatie van de software. Wij worden gecompenseerd voor onze verkoopinspanning op de producten van Microsoft als wij die verkopen aan klanten. Wij zijn bij Microsoft GOLD Partner voor Office 365. Microsoft verkoopt via de Microsoft Store ook twee Enterprise Apps die Informed Products ontwikkeld heeft. Deze producten zijn door Microsoft uitgebreid getest voordat ze in de Store zijn opgenomen. Het gaat om SPA4D en de Euro Payment Add‑in.

Met OpenText werken wij samen voor het afnemen en verkopen van hun Documentum softwareportfolio en het leveren van diensten bij de implementatie van de software. OpenText verkoopt ook producten (Enterprise Apps) die door Informed Products zijn ontwikkeld.. Wij zijn OpenText GOLD Partner voor:

 • de verkoop van OpenText producten;
 • het leveren van consultancy diensten voor de Opentext Professional Services organisatie;
 • product ontwikkeling; producten die wij ontwikkelen die via OpenText wereldwijd verkocht worden.

Onze producten EQMS Express en SPA4LS staan bij OpenText op de prijslijst. Dit betekent dat OpenText onze producten tot in detail beoordeeld en gecertificeerd heeft en vanuit hun marketing en sales organisatie een marktpotetieel bepaald is. De producten worden samen met hun eigen producten wereldwijd via al hun verkopers en al hun partners aan klanten aangeboden. OpenText verwacht daarmee in drie jaar tijd voor vier miljoen aan omzet te realiseren.

Wij hebben ook nog andere partners. Dit zijn veelal partners die een module maken die samenwerkt met de producten van onze twee grootste partners OpenText en Microsoft. Voorbeelden zijn:

 • K2: Levert een procesondersteuningsmodule voor Office 365;
 • Docshifter: Levert een module voor het snel kunnen omzetten van documentformaten naar formaten die voldoen aan de archiefwet;
 • Aerow: Levert een module voor het eenvoudig kunnen inzien en becommentariëren van documenten;
 • Elearningforce: Levert een module voor het opzetten van een elektronisch leer- en trainingssysteem;
 • Iperion: Levert het datacenter speciaal voor de farmaceutische industrie waarop wij onze cloud oplossing Dolsr aanbieden. Het datacenter zijn de computersystemen die in de cloud beschikbaar zijn, waarop onze cloudoplossingen werken;

Succesfactor

Informed Consulting is lid van de Executive Leadership Council van AIIM, wereldwijd de autoriteit op het gebied van Intelligent Information Management (IIM). De Executive Leadership Council is een groep internationale bedrijven die toonaangevend zijn voor de ECM markt en gezamenlijk een visie vormen over de trends en toekomst van de ECM markt. De medewerkers van Informed Consulting worden gevraagd voor prestigieuze internationale denktanks en een aantal is, zelfs meermaals, verkozen tot “EMC Elect”, een zeer prestigieuze prijs waarbij de experts door de internationale gemeenschap van gebruikers en partners van het Documentum product worden gekozen voor hun aandeel in de visievorming van en over ECM. De consultants zijn de kracht van Informed Consulting. Ze hebben veel technische kennis en jarenlange ervaring. Daarnaast hebben ze stuk voor stuk een sociale en hulpvaardige instelling. Daardoor kunnen ze passend advies geven, maar ook op diverse niveaus communiceren.

Om de kracht van Informed Consulting te behouden besteden wij veel aandacht aan een prettige werkomgeving en werksfeer. Dit doen wij door regelmatige bijeenkomsten waarbij zowel plezier als kennisdeling belangrijke factoren zijn. Dit resulteert erin dat de medewerkers zeer betrokken zijn bij Informed Consulting en ons gemiddelde van 7 dienstjaren van de consultants veel hoger is dan bij andere ICT organisaties. (Bron: Rabobank onderzoek ICT).

Wij ontwikkelen onze Enterprise Apps vanuit de praktijk en met de nieuwste inzichten. Dit doen we met consultants die “met de voeten in de klei” staan en uit ervaring weten waar de klant behoefte aan heeft. Tegelijk lopen we altijd voorop doordat we blijven investeren in ontwikkeling van onze mensen door training en kennisdelen, en omdat onze mensen plezier hebben in hun vak.

Informed Consulting streeft altijd naar het aangaan van een duurzame relatie, zowel met onze medewerkers en klanten als partners. Wij hebben een bewezen track record en doen vaak meerdere projecten bij dezelfde klant. Dat bewijst het feit dat 97 % van onze klanten één of meer vervolgopdrachten door Informed Consulting laat uitvoeren.

Markt

Er zijn veel aanbieders, maar toch wordt ruim 80 % van alle ECM oplossingen wereldwijd door vier grote spelers geleverd. Dat zijn: Microsoft, OpenText, IBM en Oracle. Informed Consulting is Gold Partner van zowel Microsoft als OpenText. Dat betekent dat we de softwareproducten van OpenText en Microsoft mogen verkopen. OpenText en Microsoft verkopen ook softwareproducten die wij maken.

In Nederland is het aantal farmaceutische bedrijven in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld, tot zo’n 560 in 2017 (Bron: CBS). Kleine farmaceutische bedrijven moeten aan dezelfde regelgeving voldoen als grote, terwijl ze niet dezelfde middelen hebben. Met ons product Dolsr spelen we hierop in door een kant-en-klaar geconfigureerde Documentum Life Sciences oplossing in de cloud te bieden. De abonnementsvorm maakt het betaalbaar voor de klant en levert ons een vaste kasstroom op.

Er vindt een verschuiving plaats van klassieke, bedrijfseigen ECM platforms naar Enterprise Content Services in de Cloud. Veel bedrijven adopteren een “Cloud First” strategie, waarbij ze er de vookeur aan geven hun data in de Cloud op te slaan, te beheren en te bewerken. Naar verwachting van experts (onder meer van Gartner) zal de totale hoeveelheid gegevens in de Cloud een aantal jaren op rij met gemiddeld 30% per jaar toenemen.

Verder dwingt toenemende regelgeving, waaronder de nieuwe Privacy Wetgeving (AVG / GDPR), ondernemingen om steeds complexere en veiligere systemen voor het beheer van hun gegevens en die van hun klanten in te richten en te onderhouden.

De wereldwijde markt voor Enterprise Content Management in 2018 wordt geschat op ruim 28 miljard USD. Er wordt een enorme groei verwacht, naar ruim 66 miljard USD in 2021 (Bron: Markets & Markets).

Groei

Informed Consulting is sinds de oprichting in 2006 gestaag uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 30 medewerkers en een omzet van ruim € 2,3 miljoen. In de afgelopen 4 jaar is de omzet met 50 % toegenomen. De huidige markt en de veranderingen daarin vragen erom dat we nu een paar grote stappen gaan zetten.
Het is niet gemakkelijk om gekwalificeerde medewerkers te vinden, terwijl de vraag naar goede ECM oplossingen sterk groeit. In 2016 hebben wij daarom voor het eerst een groep van 8 Young Professionals in een intensief traject intern opgeleid. Dit bleek een uitstekende investering: binnen 12 maanden waren de kosten terugverdiend en konden we de omzet en winst verhogen. Op dit moment hebben wij niet genoeg consultants om aan de vraag uit de markt te kunnen voldoen. Daarom willen we de komende jaren een aantal nieuwe Young Professional klassen opleiden om zo een groot deel van de verwachte omzetgroei te bewerkstelligen. Niet alleen om onze consultancy diensten uit te breiden maar ook om onze eigen producten verder te ontwikkelen.

Het concept van onze Young Professional klassen spreekt ook onze klanten zodanig aan, dat er in twee maanden tijd reeds twee klanten een langdurig contract met ons willen aangaan voor het opleiden van hun interne medewerkers. Om het probleem met het niet kunnen vinden van goed gekwalificeerd IT-personeel bij onze klanten te adresseren zetten we de “Young Professional Academy” op, een opleiding specifiek gericht op Enterprise Content Management. Zo kunnen onze meest ervaren consultants hun kennis en ervaring delen en worden zowel eigen nieuwe consultants en ontwikkelaars als die van klanten opgeleid.

Met onze Enterprise Apps spelen we in op de nieuwe ontwikkelingen in de markt. De vraag naar Enterprise Apps die sectorspecifieke ECM oplossingen kunnen bieden geven enorme kansen voor Informed Consulting. (Bron: Gartner). Dell EMC heeft een aantal van onze Apps die Informed Consulting in 2016 en 2017 heeft ontwikkeld, bekroond met hun Innovation Award. OpenText heeft Apps van ons opgenomen op hun prijslijst en verwacht daar de komende 3 jaar € 4 miljoen aan omzet mee te realiseren. Dat betekent dat OpenText deze apps wereldwijd verkoopt aan hun Documentum klanten. Het succes van onze Young Professionals, de veranderende markt en het succes van onze Enterprise Apps biedt een enorm groeipotentiëel voor Informed IT Holding en haar dochter ondernemingen. Om te zorgen dat we in deze snel veranderende markt kunnen voldoen aan de nieuwe eisen zal Informed IT Holding moeten groeien. Het ontwikkelen van de Enterprise Apps, het uitbreiden van het consultancy team en het vergroten van de sales en marketing organisatie zullen versneld moeten gebeuren om de vraag uit de markt te kunnen beantwoorden.

informed group emissie beleggen

Onze geschiedenis

Eind 2006:

Jeroen Jansen CEO richtte het bedrijf op en startte haar activiteiten met drie medewerkers. Al in 2009 werden de eerste software producten (PIE, MAPS en WFS) gelanceerd; producten die het ontwikkelen van Documentum oplossingen makkelijker maakten.

Sinds 2014:

Informed Consulting is zowel Gold Partner voor Documentum bij EMC (nu OpenText) als voor “Content and Collaboration” bij Microsoft. De lancering van SPA4D vond ook plaats: een naadloze integratie tussen Microsoft Office 365 en Documentum. Hiermee kreeg de gebruiker de beschikking over het gebruiksgemak van Microsoft oplossingen in combinatie met veiligheid en regulering vanuit de Documentum producten. Daarnaast werd voet aan grond gezet in Antwerpen door de oprichting van Informed Consulting BVBA.

Eind 2015

Informed Products werd opgericht als werkmaatschappij voor productontwikkeling. Hierbinnen zijn de volgende producten ontwikkeld: EQMS Express en SPA4LS voor de Life Sciences markt en de Enterprise App SENATE voor het beheren van formele vergaderingen.

Begin 2016

De eerste Young Professionals klas werd gestart. In oktober 2016 werd het belang van een goede integratie tussen Microsoft Office 365 en Documentum onderstreept met het toekennen van de Dell EMC Innovation Award voor SPA4D en SPA4LS. Vooruitlopend op de ontwikkelingen in 2018 is eind 2017 een nieuwe hoofdkantoor in Woerden betrokken waar we alle ruimte is voor de uitvoering van de groeiplannen.

Ons Management Team

CEO en oprichter van Informed IT Holding en haar dochterondernemingen. Jeroen is al meer dan 25 werkzaam in de ECM wereld. Na zijn masters opleiding aan de TU Delft bij de vakgroep Documentaire Informatie Systemen heeft hij jaren als consultant gewerkt, de laatste 8 jaar voordat hij Informed oprichtte heeft Jeroen als manager en teamlead gewerkt bij verschillende internationale organisaties zoals ING en Xerox. Als laatste heeft Jeroen gewerkt als Regional Consulting Manager bij EMC Professional Services. (Toenmalig eigenaar van het product Documentum).

De CFO van de Informed IT Holding en haar dochterondernemingen en zaakvoerder van Informed Consulting BVBA is Imke Philipoom. Imke werkt al sinds de oprichting voor Informed. Ze startte haar carriere bij ING. Na jaren gewerkt te hebben bij o.a. Xerox als document management consultant, projectleider en interim manager weet Imke alles van het consultancy vak. Daarna heeft Imke zich toegelegd op het opzetten en operationeel en runnen van haar eigen productiebedrijf in Bosnië en groothandel in houten speelgoed (De Speelgaard). Inmiddels eist haar rol als CFO van Informed alle aandacht en heeft zij haar andere activiteiten afgestoten.

Ed Steenhoek is Lead Business analist, Product Manager en onderdeel van het leadership en management team. Hij is inmiddels 7 jaar in dienst. Ed wordt wereldwijd al jaren gezien als één van de leidinggevende personen in de visie van ECM in de Documentum wereld. Als Business consultant heeft hij vele jaren ervaring in het adviseren en begeleiden van klanten omtrent hun ECM behoeftes.

Program manager en resource manager Johan van Soest is 7 jaar in dienst. Johan heeft Information Technology gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en is gecertificeerd scrum master. Hij heeft als projectleider en program manager de afgelopen 15 jaar zijn strepen verdiend en is sinds 2015 verantwoordelijk voor de resourceplanning binnen Informed Consulting.

Martijn van Doesselaar is Consulting Manager en verantwoordelijk voor de operationele aansturing en het kennisniveau van de consultants. Martijn heeft, na zijn studie Information Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam, binnen Accenture het ECM vak geleerd. In 2011 is Martijn bij Informed gestart en heeft zich ontwikkeld van consultant naar senior consultant, teamlead en nu tot lid van het managementteam.

Marketing Manager Carolien Sala is nu een jaar in dienst bij Informed Consulting. Carolien heeft een jarenlang trackrecord als Marketing Manager en Communicatie Specialist bij bedrijven als G3, Q-Consult en Nyon.

Onze organisatiestructuur

Onze bedrijfsstructuur

Informed IT Holding B.V. is het bedrijf dat de obligaties uitgeeft. Ons bedrijf heeft drie aandeelhouders. Van deze aandeelhouders levert alleen Simana Computer Consulting B.V. een bestuurder: onze CEO Jeroen Jansen. Informed IT Holding is onze holding. Hierin zijn alle werkmaatschappijen ondergebracht.

Informed ECM Consulting Ltd. in Ierland is voor 70 % eigendom van de Holding, de overige 30 % is eigendom van Knaap Software Consulting Limited, het bedrijf van Robert Knaap, onze medebestuurder in Ierland. Voor nu een lege werkmaatschappij waarin geen activiteiten plaatsvinden in afwachting van de gevolgen van tax rulings en de Brexit voor de markt in Ierland.

Leendoel

De lening heeft als doel om Informed IT holding en haar dochterondernemingen versneld te laten groeien. Deze groei zal vanuit de vier speerpunten komen:

 • Er zijn ruim 1.100 prospects gedefineerd waar een sterke noodzaak voor een (nieuw) ECM systeem is, mede veroorzaakt door de nieuwe eisen die voortkomen uit regelgeving en controle. Dit zijn bedrijven in de farmaceutische industrie, overheid en energie markt. Door de vergroting van onze sales en marketing inspanningen zijn wij in staat aan een deel van deze prospects een ECM totaal oplossing te verkopen en onze licentieverkopen significant laten groeien;
 • Met onze Enterprise Apps spelen wij precies in op de nieuwe vraag binnen de ECM markt. Door versneld te investeren in de ontwikkeling van deze producten in combinatie met de vergroting van het sales en marketing kanaal zullen wij de verkoop van deze producten sterk kunnen vergroten;
 • Door het versneld laten groeien van de consultancy organisatie via ons Young Professional Programma kunnen wij voldoen aan de grote vraag naar gekwalificeerd IT personeel en de vraag naar expertise bij de invoering van een ECM systeem;
 • Met de start van het Young Professional Programma voor bestaande en nieuwe klanten van Informed Consulting wordt ingespeeld op de vraag naar het tekort van goed IT personeel bij niet IT-bedrijven. De enorme groei aan de vraag naar ECM systemen zal ook de vraag naar goed personeel om deze systemen te beheren, vergroten.

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Informed IT Holding B.V. geen geld heeft om u te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.

Informed IT Holding B.V. geeft geen zekerheden voor deze obligatielening.

Voor de volledige beschrijving van de borgstelling en de risicoanalyse verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument .

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

Effecten

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs:

Aanbod
Terug naar boven