Specificaties 

Obligatielening IV

Uitgevende instelling Image Building Holding B.V.
Lening € 1.429.000 /​ 1.429 obligaties*
Minimumbedrag uitgifte € 1.000.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 9,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 8,4% per jaar
Coupon € 90 per jaar / €7,50 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 84 per jaar / €7,00 per maand
Looptijd Maximaal​ 6 jaar
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 19e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 19 december 2022**
Uitgiftedatum tranche 2 19 januari 2023
Looptijd Maximaal​ 6 jaar
Aflossingsdatum 19 december 2027
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Maximum lening 3.000 obligaties, uiteindelijk 1.429 obligaties uitgegeven, waarvan 654 obligaties geconverteerd uit obligatielening I.
**Inschrijvingstermijn verlengd naar tranche 2; initieel 12-12-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 12-12-2022.

Specificaties 

Obligatielening III

Uitgevende instelling Image Building Holding B.V.
Lening € 604.000 /​ 604 obligaties*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 20e van elke maand
Uitgiftedatum 20 april 2020**
Looptijd Maximaal​ 6 jaar
Aflossingsdatum 20 april 2026
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Per 20-4-2020 zijn er 604 obligaties Image Building lening I geconverteerd naar Image Building lening III.
**Inschrijving conversie-emissie gesloten op 13-4-2020.

Specificaties 

Obligatielening II

Uitgevende instelling Image Building Holding B.V.
Lening € 1.500.000 /​ 1.500 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 4e van elke maand
Uitgiftedatum 4 februari 2020*
Looptijd Maximaal​ 6 jaar
Aflossingsdatum 4 februari 2026
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 28-1-2020; initieel 10-3-2020.

Specificaties 

Obligatielening I

Deze obligatie is afgelost op 20 december 2022

Uitgevende instelling Image Building Holding B.V.
Lening € 1.896.000 /​ 1.896 obligaties*
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7% per jaar
Coupon €5,84 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 20ste van elke maand
Looptijd Maximaal​ 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Vervroegde sluitingsdatum 14 december 2017
Uitgifte datum 20 december 2017
Aflossingsdatum 20 december 2022
Zekerheden Geen
Tarieven Klik hier

*Initieel 2.500 obligaties; per 20-4-2020 zijn er 604 obligaties Image Building lening I geconverteerd naar Image Building lening III.