Image Building

Innoveren zit in ons DNA

Image Building is dé specialist in tijdelijke buitenreclame en ontwikkelaar van het innovatieve en mobiele billboard Trotter.

Een pionier met het eerste geïndustrialiseerde buitenreclameproduct: het innovatieve en mobiele billboard Trotter. Daarbij heeft Image Building ook diverse varianten raamfolie en stickers in het assortiment.

Image Building is ook de grondlegger van het aluminium buizenframe zoals we die nu kennen. Ter vervanging van het logge houten bord dat makelaars gebruikten begin jaren 90, bedacht Image Building een lichtgewicht en milieuvriendelijke variant die tot op de dag van vandaag nog altijd ingezet wordt.

Innovatie zit in het bloed en daarom werd er op het aluminium buizenframe ook een moderne variant bedacht: het blindframe. Een stijlvol en strak product met een premium uitstraling.

Al in 2013 hadden wij onze eerste notering op de NPEX. Sindsdien hebben we samen met onze trouwe beleggers een gezonde en vruchtbare groei doorgemaakt.

Specificatie obligatielening

Uitgevende instelling Image Building Holding B.V.
Lening € 3.500.000 / 3.500 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € 1.000.000
Nominale waarde € 1.000
Rente  9,0% per jaar (excl. servicekosten)
Coupon € 90 per jaar / € 7,50 per maand (excl. servicekosten)
Looptijd Maximaal 6 jaar
Einde inschrijving emissie tranche 2 Donderdag 12 januari 2023 om 17:00 uur*
Uitgifte tranche 2 Donderdag 19 januari 2023*
Prospectus Klik hier

*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.

Ons bedrijf

Vanaf de oprichting in 1990 is Image Building actief met het ontwikkelen van innovatieve producten voor de tijdelijke buitenreclame. Als eerste het aluminium buizenframe. Met deze duurzame oplossing werden destijds de logge houten reclame borden vervangen. Hiermee heeft Image Building de weg vrijgemaakt voor duurzame en milieuvriendelijke producten die jarenlang kunnen worden hergebruikt. Dit heeft in 2010 geresulteerd in de komst van de TROTTER. 

Innoveren zit in ons DNA en daarom zijn wij tot op de dag van vandaag koploper in de markt van de tijdelijke buitenreclame. 

Industrial design

Het product TROTTER

De Trotter is het ultieme voorbeeld van Industrial Design. 

 • flexibel en mobiel, variërend van een dag tot 10 jaar
 • productie opschaalbaar
 • onderhoudsvrij en zeer waardevast

Het hele proces van beeldontwerp, het printen van de doeken als ook de logistieke planning van transport en plaatsing, is volledig uitontwikkeld. Zodoende hebben we te maken met een “Plug and Play” product, flexibel en schaalbaar. 

Overal ter wereld kan de Trotter worden ingezet op exact dezelfde wijze als wij nu doen in Europa. 

Inmiddels hebben we een portefeuille opgebouwd van maar liefst 2.500 Trotters. 

De Trotter is de standaard geworden en bovendien een universele drager. Geschikt voor vinyl doeken en LED panelen. Hiermee worden de toepassingsmogelijkheden komende jaren nog verder uitgebreid. 

Trotter: echt duurzaam en zeer waardevast

Onderhoud en levensduur

Onderhoud is eenvoudig en goedkoop. Ingeval van een beschadiging, worden de betreffende onderdelen in een handomdraai vervangen. 

Ook na een jarenlange periode in de buitenlucht is na een eenvoudige schoonmaakbeurt de Trotter weer zo goed als nieuw. De levensduur blijkt, ook volgens recente taxatie, met gemak tientallen jaren te zijn, zonder enig verlies van functionaliteit. Dat is pas een voorbeeld van duurzaamheid. 

BOS: ons unieke besturingssysteem voor de gehele operatie

Naast de Trotter heeft Image Building BOS ontwikkeld, een besturingssysteem geschikt voor: 

 • verkoopbegeleiding
 • planning
 • productie
 • uitvoering
 • facturatie

Dit systeem omvat alle processen binnen Image Building die beginnen bij de verkoop en eindigen bij de betaling van de factuur. Alles hiertussen wordt bewaakt en teruggekoppeld naar de betrokken afdelingen. De afgelopen jaren is hierin flink geïnvesteerd. 

Alle bedrijfsonderdelen in binnen- en buitenland zijn hierop aangesloten. Op termijn krijgen ook resellers en klanten binnen BOS hun eigen account, waarmee ze zelf al hun aanvragen en bestellingen kunnen plannen en beheren. Het systeem is gebaseerd op onze Industrial design filosofie. Dit systeem sluit naadloos aan bij de Trotter en zorgt ervoor dat onze schaalbaarheid, beheersbaar blijft en functioneert voor alle stakeholders. Ook hiervoor geldt: “Plug and Play” en schaalbaar.  

Plug & Play en schaalbaar

De markt voor de TROTTER 

De Trotter is geschikt voor iedere vorm van tijdelijke buitenreclame. Denk aan kortlopende exposities in een historische binnenstad variërend tot meerjarige plaatsingen bij autodealers of tuincentra. Maar ook grote (overheids)campagnes verspreid door het hele land of een kortstondig evenement zoals de marathon van Rotterdam. De Trotter is niet alleen inzetbaar voor marketing, maar ook voor bewegwijzering of een voorlichtingscampagne. Kortom, een zeer veelzijdig inzetbaar product. 

De flexibele toepasbaarheid zorgt ook voor een gezonde spreiding. Dat maakt ons daardoor minder kwetsbaar voor conjuncturele schommelingen. 

Industrialiseren van een ambachtelijke markt

Grote merken versnellen uitrol Trotter over de grens

Onze activiteiten in binnen- en buitenland 

We zijn inmiddels al enige jaren actief in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 

Ieder land heeft zijn eigen cultuur en gebruiken, maar de Trotter is grensoverschrijdend. 

Niet alleen zien we dat de Trotter overal op dezelfde wijze wordt ingezet, maar ook hoe grote internationale merken zoals McDonalds en BP de Trotter in meerdere landen gebruiken als vaste marketing tool. Die ontwikkeling neemt alleen maar toe en betekent dat Trotter internationaal voor dit soort toepassingen de standaard kan gaan worden.

Voor de internationale uitrol hebben wij een zorgvuldig draaiboek uitgewerkt. Met dit draaiboek in de hand kunnen wij in ieder land op een uniforme manier onze activiteiten beginnen. Ook op dat vlak is het gehele bedrijfsproces geïndustrialiseerd. 

Onze toekomstplannen

De komende jaren willen wij met de Trotter internationaal verder uitbreiden. In onze omringende landen doen wij dat in eigen beheer. Vooralsnog ligt de focus daarbij vooral op de landen waarin we onze activiteiten zijn gestart. 

Op termijn zullen we ook buiten Europa met de Trotter actief zijn. Of dat dan geheel in eigen beheer gebeurt of onder licentie samen met lokale partners wordt nog nader onderzocht. 

Ons potentieel is naar ons oordeel in feite ongelimiteerd, want in ieder land ter wereld is er markt voor de Trotter.

Onze klanten

Wij hebben op dit moment in totaal ca. 900 verschillende klanten per jaar. Deze klanten komen uit alle verschillende marktsegmenten zoals: 

 • overheid
 • vastgoedmarkt
 • retail branche
 • automotive industrie
 • tankstations
 • bouw & infra projecten
 • grote events
 • media & communicatie
 • kunst- en cultuursector

Geen van onze klanten heeft een onevenredig groot aandeel in onze omzet. Daardoor zijn wij ook op dat vlak minder kwetsbaar voor tijdelijk of volledige uitval van klant(en) of marktsegmenten. 

Financiële cijfers

Net als zoveel andere bedrijven hebben wij in 2020 ook te lijden gehad van de Covid epidemie.

Gelukkig zijn we als onderneming krachtig en flexibel genoeg om ook deze moeilijke situatie het hoofd te bieden. Inmiddels is de weg naar gezonde groei weer ingeslagen. 

Hierbij een overzicht van ons bruto omzet resultaat en de solvabiliteit. Voor meer informatie over onze financiële gegevens, verwijzen we naar het prospectus.

Management team

Stephan Molenaar

Als oprichter van Image Building heeft Stephan ruim25 jaar ervaring met alle aspecten van de tijdelijke buitenreclame. Zijn specialiteit ligt op het gebied van ontwerp en techniek. Vanwege zijn jarenlange ervaring binnen de vastgoedmarkt heeft hij voor het bedrijf een zeer waardevol commercieel netwerk opgebouwd. 

Michaël Truijen

20 jaar geleden is Michaël toegetreden tot de Image Building groep. Michaël heeft een achtergrond op het gebied van Industrial design. Samen met Stephan heeft hij het bedrijf weten te ontwikkelen tot marktleider op het gebied van tijdelijke buitenreclame in Nederland. Zijn specialiteit spitst zich toe op de strategie en organisatie van de onderneming. 

Marc van Alphen

Sinds begin dit jaar heeft Marc zich bij het managementteam van Image Building aangesloten. Met een achtergrond in de accountancy heeft hij ruim 30 jaar gewerkt als CFO bij diverse organisaties, zoals nu ook bij de Image Building groep. Met zijn komst is het managementteam gereed om op professionele wijze invulling te geven aan de internationale groei ambities van het bedrijf. 

Leendoel

Wij willen maximaal € 3 .500.000 lenen van beleggers. Met het geld van de obligaties uit de 1ste tranche hebben wij € 1.307.000 besteed aan het aflossen van de bestaande NPEX lening I op 20 december 2022. Verder willen wij groeien door te investeren in werkkapitaal, voorraden en vervolmaking van ons IT systeem. Wij lichten dit hieronder kort toe: 

 • Wij willen een deel van het geld vrijhouden ten behoeve van werkkapitaal voor onze groeiplannen. 
 • Wij willen een deel investeren in voorraad, waarmee wij onderdelen tijdig kunnen bestellen voor de bouw van nieuwe Trotters. 
 • Wij willen een klein deel investeren in IT om ons softwarepakket verder af te maken. 

In dit schema hebben wij aangegeven waar wij het geld van de obligaties aan willen besteden: 

Hier willen wij het geld aan besteden Als wij € 1.000.000 lenen willen wij dit zo besteden:  Als wij € 3.500.000 lenen willen wij dit zo besteden:
Inlossen huidige lening NPEX € 1.000.000 € 1.896.000
Werk-/groeikapitaal € 0 € 1.154.000
Voorraden € 0 € 250.000
Software € 0 € 200.000
Totaal € 1.000.000 € 3.500.000

Risico’s en zekerheden

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Image Building Holding B.V. geen geld heeft om u terug te betalen of om de rente te betalen. Dit zou onder meer kunnen gebeuren indien nieuwe toetreders of bestaande marktpartijen hun diensten tegen lagere kosten kunnen aanbieden of als leveranciers en afnemers hun verplichtingen richting ons niet nakomen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. 

Er worden verder geen zekerheden geboden. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen wij u naar het prospectus en het informatiedocument.

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling. 

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Bent u geïnteresseerd in deze emissie?