Valkenburg (ZH), 12 december 2022 – Op de Image Building 9% obligatielening IV is inmiddels voor ruim € 1.300.000 ingeschreven. Hiermee is het minimumbedrag voor uitgifte van € 1.000.000 gehaald!

Om beleggers nog de kans te geven in te schijven op de emissie, of te converteren, is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een tweede tranche.  

Op maandag 19 december 2022 worden de obligaties uit de eerste tranche uitgegeven, op voorwaarde dat Image Building voldoende middelen heeft om lening I af te lossen, zie ook hoofdstuk 5.2 van het prospectus. Bij uitgifte zullen de obligaties rentedragend zijn.  

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 12 januari 2023, waarna op donderdag 19 januari 2023 de obligaties uit de tweede tranche worden uitgegeven*.

Tijdslijn*
Maandag 12 december 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1 
Maandag 19 december 2022 Uitgifte tranche 1**
Donderdag 12 januari 2023 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Donderdag 19 januari 2023 Uitgifte tranche 2
Vrijdag 20 januari 2023  Eerste handel mogelijk via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.
**Behoudens aflossing obligatielening I, zie hoofdstuk 5.2 van het prospectus d.d. 9-11-2022. 

Hoogachtend, 

Michaël Truijen
Directeur