AFM Risico indicator

Specificaties converteerbare obligatielening Carver

Uitgevende instelling Carver B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Minimumbedrag € 500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,4% per jaar
Coupon € 70 per jaar / € 5,84 per maand  (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 64 per jaar / € 5,34 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 18e van elke maand
Uitgiftedatum Donderdag 18 maart 2021*
Looptijd 5 jaar
Aflossingsdatum Woensdag 18 maart 2026
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Tussentijdse conversie Mogelijk, zie prospectus
Conversiekorting tot en met 17e maand 15%, zie H 4.6 van het prospectus
Conversiekorting vanaf de 18e maand 30%, zie H 4.6 van het prospectus
Prospectus Klik hier
Essentiële-informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 14-03-2021; initieel 15-04-2021.

Aanbod