AFM Risico indicator

Specificaties certificaten van aandelen Carver

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Carver
Aantal uitstaande certificaten 28.675 certificaten*
Uitgifteprijs € 13,07
Nominale waarde € 1
Dividend Er wordt geen dividend uitgekeerd zolang de converteerbare obligatielening uit 2021 niet is afgelost.
Zie hoofdstuk 7.18 van het prospectus van de Converteerbare obligatielening
Uitgiftedatum 20 juni 2022
Tarieven Klik hier

*Op 20-6-2022 zijn er 375 converteerbare obligaties geconverteerd naar 28.675 Carver Certificaten van aandelen.

Specificaties converteerbare obligatielening Carver

Uitgevende instelling Carver B.V.
Lening € 1.125.000 / 1.125 converteerbare obligaties*
Minimumbedrag € 500.000
Nominale waarde Variabel, zie onderstaand schema**
Rente 7,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,4% per jaar
Coupon € 70 per jaar / € 5,84 per maand  (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 64 per jaar / € 5,34 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 18e van elke maand
Uitgiftedatum Donderdag 18 maart 2021**
Looptijd 5 jaar
Aflossingsdatum Woensdag 18 maart 2026
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Tussentijdse conversie Mogelijk, zie prospectus
Conversiekorting tot en met 17e maand 15%, zie H 4.6 van het prospectus
Conversiekorting vanaf de 18e maand 30%, zie H 4.6 van het prospectus
Prospectus Klik hier
Essentiële-informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Initieel 1.500 converteerbare obligaties uitgegeven.
Op 20-6-2022 zijn 375 converteerbare obligaties geconverteerd naar 28.675 Carver Certificaten van aandelen.

**Wijziging obligatievoorwaarden per 1-9-2023, zie bericht SOB d.d. 6-9-2023.
Initiële nominale waarde € 1.000.
Over de maanden juni 2023 tot en met december 2025 wordt wel 7% rente per jaar berekend maar niet uitbetaald.
De niet-uitbetaalde coupon van € 5,84 per maand wordt bijgeschreven bij de nominale waarde van € 1.000.
Op 1 januari 2026 zal de nominale waarde € 1.181,04 bedragen (€ 1.000 + (31 x € 5,84)).

Datum Nominale waarde Datum Nominale waarde Datum Nominale waarde
18-5-2023 € 1.000,00 18-1-2024 € 1.046,72 18-1-2025 € 1.116,80
18-6-2023 € 1.005,84 18-2-2024 € 1.052,56 18-2-2025 € 1.122,64
18-7-2023 € 1.011,68 18-3-2024 € 1.058,40 18-3-2025 € 1.128,48
18-8-2023 € 1.017,52 18-4-2024 € 1.064,24 18-4-2025 € 1.134,32
18-9-2023 € 1.023,36 18-5-2024 € 1.070,08 18-5-2025 € 1.140,16
18-10-2023 € 1.029,20 18-6-2024 € 1.075,92 18-6-2025 € 1.146,00
18-11-2023 € 1.035,04 18-7-2024 € 1.081,76 18-7-2025 € 1.151,84
18-12-2023 € 1.040,88 18-8-2024 € 1.087,60 18-8-2025 € 1.157,68
18-9-2024 € 1.093,44 18-9-2025 € 1.163,52
18-10-2024 € 1.099,28 18-10-2025 € 1.169,36
18-11-2024 € 1.105,12 18-11-2025 € 1.175,20
18-12-2024 € 1.110,96 18-12-2025 € 1.181,04