Conversie

De conversie van de Carver – 7,0% – 2026/03 – Converteerbare obligatie naar de Carver Certificaten van aandelen is inmiddels op 20-6-2022 uitgevoerd.
De verhandeling van de certificaten is vanaf 21-6-2022 mogelijk.

In onze Q3 2021 rapportage hebben wij aangekondigd 117 nieuwe aandelen A uit te gaan geven. Deze uitgifte leidt direct tot een conversierecht voor u als obligatiehouder; zie ook het conversiebericht op de documentenpagina.

In het prospectus onder hoofdstuk 4.6 staat vermeld hoe de conversie van obligaties naar certificaten van aandelen C in zijn werk gaat.

De nominale waarde van de obligatie is € 1.000
De prijs per certificaat is € 13,07

Zie onderstaand rekenvoorbeeld voor het aantal te ontvangen certificaten en de conversiekosten. 

De conversieperiode is inmiddels verstreken.

Rekenvoorbeeld

Bij conversie van één obligatie kunt u € 1.000 / € 13,07 = 76,51 certificaten van aandelen C ontvangen, waarbij alleen hele certificaten van aandelen worden uitgeven (76 stuks) en de rest in contanten worden uitgekeerd.

In dit geval betekent het dat het restant van 0,51 certificaten x € 13,07 = € 6,67 in contanten aan u wordt uitgekeerd.





Conversiekosten

NPEX rekent conversiekosten voor het omzetten van de obligaties in certificaten van aandelen. Deze bedraagt € 5, plus 1% van de waarde van de certificaten, met een maximum van € 1.000
Zie ook de Carver tarievenpagina.

Rekenvoorbeeld converteren.

Voor het converteren van één obligatie ontvangt u 76 certificaten.
De eenmalige kosten zijn: € 5 per conversie.
De procentuele kosten per certificaat zijn: 1% x € 13,07 = € 0,13
Bij 76 certificaten komt dat uit op: 76 certificaten x € 0,13 = € 9,88

In totaal komen de kosten voor de conversie dan uit op:
€ 5 éénmalige kosten + € 9,88 procentuele kosten = € 14,88

Conversieperiode

De conversieperiode is inmiddels verstreken.

In de maand december 2021 zullen de nieuwe aandelen A worden uitgegeven. Wij hebben besloten ruim de tijd te nemen om u in de gelegenheid te stellen uw conversie goed te kunnen overwegen en alle informatie goed te kunnen lezen.

Wij verzoeken u uiterlijk 31 januari 2022 17:00 uur via onderstaande knop uw eventuele conversie aan NPEX kenbaar te maken.

Alleen hele obligaties van € 1.000 nominaal kunnen geconverteerd worden. Wel kunt u een gedeelte van uw obligaties converteren en de overige obligaties aanhouden (dus niet converteren).

Voorwaarden notering Carver Certificaten van aandelen C

Wij zijn voornemens om de aandelen op NPEX te noteren indien er minimaal 25% van de uitstaande obligaties zullen worden geconverteerd.
Mocht er minder dan 25% van de converteerbare obligaties, op 31 januari 2022, geconverteerd worden, dan zullen de certificaten niet verhandelbaar zijn op NPEX. U krijgt dan een inschrijving in het certificaten register dat wordt aangehouden door Stichting Administratiekantoor Carver. U kunt uw certificaten dan niet verkopen via NPEX maar dient uw certificaten dan aan te bieden via Stichting Administratiekantoor Carver.

Notering Carver Certificaten van aandelen C

Inmiddels is 25% van de obligaties aangemeld voor conversie. Dit betekent dat de Carver Certificaten van aandelen C per 20-6-2022 op de NPEX-effectenbeurs genoteerd zullen worden!

25% geconverteerd