Tarieven ​​Carver

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) 1%*
Servicekosten (maandelijks) 0,05%
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,​​5%
Alleen bij converteren obligaties
Conversiekosten € 5 plus 1% van de waarde van de certificaten met een maximum van € 1.000.
Zie de conversiepagina voor details.

Converteerbare obligaties

Servicekosten

Voor het aanhouden van een obligatie in uw NPEX-rekening betaalt u maandelijks servicekosten van 0,05% (op jaarbasis 0,6%). Deze kosten betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft.

De servicekosten worden berekend over de nominale waarde van de obligatie. Hierdoor maakt het voor de hoogte van de servicekosten niet uit of deze jaarlijks, maandelijks of per kwartaal worden ingehouden.

NPEX heeft ervoor gekozen om de servicekosten maandelijks te innen, gezien u tussentijds (wekelijks) uw obligaties kunt verhandelen. De verrekening vindt dus maandelijks plaats met de uitkering van de couponrente.

Zie ook onderstaand rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld obligatielening

De prijs voor één obligatie is € 1.000. U betaalt éénmalig 1% emissiekosten om in te schrijven.
Als u één obligatie koopt dan betaalt u € 1.000 + € 10 inschrijfkosten = € 1.010.

U betaalt maandelijks 0,05% servicekosten om obligaties aan te houden. Deze kosten betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft.
De servicekosten worden in mindering gebracht op de rente die u maandelijks ontvangt.
Bij één obligatie betaalt u 0,05% x € 1.000 = € 0,50 aan servicekosten.
De maandelijkse couponrente bedraagt bruto € 5,84.
Bij één obligatie ontvangt u € 5,84 – € 0,50 = € 5,34 per maand.

Certificaten van aandelen 

Dividendbeleid

Carver B.V. heeft het beleid geen dividend uit te keren zolang de converteerbare obligatielening uit 2021 niet is afgelost. Als na de aflossing geen winst is gemaakt of de solvabiliteit na uitkering van het dividend onder 25% zou dalen, dan wordt er ook geen dividend uitgekeerd.

Dividenden die worden uitgekeerd op de certificaten zijn in het algemeen belast met dividendbelasting tegen een tarief van 15%. Carver B.V. zal de Nederlandse dividendbelasting namens de certificaathouder inhouden en afdragen aan de Nederlandse belastingdienst.

Afhankelijk van de fiscale positie van de certificaathouder kan de ingehouden dividendbelasting worden verrekend, verminderd of worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Voor de toepassing van de dividendregels adviseren wij u om contact op te nemen met een belastingadviseur.

Zie hoofdstuk 7.18 van het prospectus van de Converteerbare obligatielening.