Veghel, woensdag 1 februari 2023

GroeneWarmte past aandeelhouderspositie KIC InnoEnergy S.E. aan ter vereenvoudiging van haar aandeelhoudersstructuur. 

GroeneWarmte wil u graag informeren dat wij recent een vereenvoudiging van onze aandeelhoudersstructuur hebben doorgevoerd.  

In goed overleg heeft GroeneWarmte met KIC InnoEnergy S.E., die sinds 2014 aan boord is als (minderheids-)aandeelhouder, overeenstemming bereikt om een vereenvoudiging van onze eigendomsstructuur door te voeren ter realisatie van onze strategische herpositionering.  

“InnoEnergy begrijpt de noodzaak voor en ondersteunt de strategische keuzes die worden gemaakt om GroeneWarmte voor te bereiden op de toekomst. De nieuwe strategische richting die wordt beoogd, past echter niet goed bij ons huidige investeringsmandaat en onze focus.  

Tegelijkertijd heeft GroeneWarmte aangegeven dat het de aandeelhoudersstructuur van GroeneWarmte zou willen vereenvoudigen en is via wederzijds begrip overeengekomen dat InnoEnergy haar aandelen A in GroeneWarmte Holding B.V. heeft omgezet in Aandelen B die zijn ingebracht in de STAK certificaten Ecovat Holding voor aan de NPEX-effectenbeurs genoteerde certificaten.  

De Partijen zijn van mening dat deze omzetting, naast het vereenvoudigen van de eigendomsstructuur, het extra voordeel heeft dat er meer “substance” is gecreëerd via een verhoogde “float” (het aantal verhandelbare certificaten is  vergroot van 265.000 naar 548.333) op de beurs voor GroeneWarmte en de investeerders. Hiermee is 16,4% van het bedrijf verhandelbaar via de NPEX-effectenbeurs.  

Hoewel InnoEnergy vrij blijft om enige actie te ondernemen met betrekking tot haar certificaten, is zij momenteel niet van plan haar certificaten op de markt aan te bieden. InnoEnergy blijft zich via haar platform inzetten voor het succes van GroeneWarmte op de lange termijn”, aldus Roel van Diepen, KIC InnoEnergy S.E.  

Wij danken InnoEnergy voor haar support en ondersteuning van de afgelopen jaren en wensen haar succes in het realiseren van haar doelen.   

EINDE BERICHT

Bereikbaarheid GroeneWarmte: www.GroeneWarmte.com
Aris de Groot – CEO: [email protected]