Veghel, 16 november 2022

GroeneWarmte voert verkennende gesprekken voor samenwerking met derde partij

GroeneWarmte wil u graag informeren dat wij onlangs het initiatief hebben genomen om verkennende gesprekken te voeren met een derde partij. Dit om de mogelijkheden te verkennen eventueel samen meer op te trekken, zodanig dat we een grotere en snellere bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van onze bedrijfsdoelstellingen enerzijds en aan de Nederlandse warmtetransitie anderzijds. De mogelijkheden, de eventuele omvang en invulling van de mogelijke samenwerking is onderwerp van gesprek.

Wij verwachten in het 1e kwartaal van 2023 meer te kunnen vertellen over de gesprekken en de mogelijke uitkomsten.

EINDE BERICHT

Bereikbaarheid GroeneWarmte: www.GroeneWarmte.com
Aris de Groot – CEO: [email protected]