Veghel, Woensdag 20 juli 2022

GroeneWarmte: resultaten strategische herpositionering worden duidelijk zichtbaar

Door de recente geopolitieke ontwikkelingen is een nieuw realiteitsbesef versneld ontstaan dat we in ons land niet meer afhankelijk willen zijn van Russisch aardgas. Dit besef maakt dat versnelt gezocht gaat worden naar alternatieven. Daarnaast is behoefte aan meer betaalbare en duurzame warmte die altijd beschikbaar is zijn sterke drivers voor verduurzamen van onze energiesystemen. GroeneWarmte heeft haar herpositionering eind 2021 reeds ingezet en kon daardoor meteen inspelen op de vraag in de markt naar meer duurzame warmtesystemen en de koppeling van duurzaam opwek en de inzet van de duurzaam opgewekte energie voor warmte. Deze herpositionering vertaalt zich in een aantal concrete projecten.

Algehele voortgang:

  • In de afgelopen 6 maanden is door het team met de ondersteuning van Rard Rijcken (o.a. oudNuon, Vattenfall en Eteck) uitvoering gegeven aan de implementatie van de gewijzigde strategie.
  • Deze implementatie is nagenoeg afgerond en vertaald zich in 2 duidelijke proposities met ondersteuning van de digitale tools van GroeneWarmte Digital.
  • De vereenvoudiging van de juridische en organisatorische structuur is nagenoeg afgerond.
  • Financieel zal in de 2e helft van het jaar een aantal bestaande structuren worden aangepast om te zorgen dat de onderneming meer financiële slagkracht krijgt.
  • Eerste resultaten worden zichtbaar in een aantal concrete opdrachten

Behoefte realisatie strategie:
Als GW gedelegeerd ontwikkelaar vertegenwoordigt een project in ontwikkeling een andere waarde dan enkel de engineeringkosten. Een contract voor een GW GO project vertegenwoordigt een ontwikkelwaarde van ca. EUR 600 – 900,- x het aantal woningequivalenten (weq*), die vrijvallen in een bepaalde periode. Door de “vaste-fee per weq” vertegenwoordigt een project een serieuze omzet.

GroeneWarmte staat open voor geïnteresseerde partijen die willen bijdragen aan de realisatie van haar strategie en er is op dit moment ruimte voor een investering van minimaal EUR 250 – 500k.

* Woningequivalent (weq) is een eenheid van warmtevraag gebruikt in het ontwerpen van warmtenetten. Een woningequivalent is gelijkgesteld aan 33 gigajoule per jaar (GJ/a), zijnde een inschatting van de hoeveelheid warmte-energie nodig om een gemiddelde Nederlandse woning van ruimteverwarming (27 GJ) en warm water (6 GJ) te voorzien.

Klik hier voor het volledige bericht.

Bereikbaarheid GroeneWarmte: www.GroeneWarmte.com
Aris de Groot – CEO: [email protected]