Geachte beleggers,

Op 19 Januari 2023 heeft er een Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders plaatsengevonden.

Datum: 19 januari 2023

Locatie: via Zoom videoconference

Aanwezig:
• 86 beleggers
• Niels Lanser – Managing director Green Vision Holding B.V.
• Evert Verwey – Clifford Chance Advocaten
• Frank Bonsée, Alan van Griethuysen, Charles Hennen, Myra Meijering, Mark-Jan Werner/NPEX
• Mark Olie en Stephan van de Vusse – Stichting Obligatiehoudersbelangen – voorzitter c.q.
notulist van de vergadering

1. Opening
De heer Olie opent deze buitengewone vergadering van obligatiehouders van Green Vision Holding
B.V. (“HyGear”).

Via deze hyperlink kunt u het concept-notulen raadplegen.