Arnhem, 30 September 2022

Opgesteld door: Niels Lanser (General Manager)
Michael Slokker (Manager Finance and Control).
Datum: 30 September 2022.
Onderwerp: Persbericht Xebec Adsorption Inc

Beste belegger,

Door Xebec Adsorption Inc. zijn gisteren de volgende persberichten gepubliceerd:

Op dit moment is de impact voor Green Vision Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen nog onduidelijk. Op het moment dat er meer informatie beschikbaar is zullen wij dit communiceren middels de website van de NPEX.

Als gevolg hiervan zal ook de afronding van de jaarrekening vertraging oplopen. Op het moment dat wij een update hebben omtrent de afronding zal ook dit worden gecommuniceerd middels de website van de NPEX.