Persbericht – Hygear Q2/2022

Datum: 30 Augustus 2022

Opgesteld door: Michael Slokker

Dit persbericht heeft betrekking op de cijfers van Q2-2022. De Q2-2022 cijfers van Xebec Adsorption Inc. zijn reeds gepubliceerd, zie hiervoor de volgende informatie:

https://xebecinc.com/news/xebec-announces-q2-2022-financial-results/

Algemene ontwikkelingen

Integratie met Xebec

In het persbericht van eerste kwartaal van 2022 was opgenomen dat werd gewerkt aan de implementatie van het ERP pakket van Xebec Adsorption Inc. (Epicor). Dit project is op dit moment uitgesteld tot Q1-2023 gezien besloten is om andere entiteiten van de groep voortgang te geven bij de implementatie van deze software.

Oorlog in Oekraïne
De impact van de oorlog in Oekraïne is tot en met Q2-2022 nog beperkt. In overleg met Xebec Adsorption Inc. is vorig jaar voor 10 installaties aan materialen op voorraad gekocht, waardoor op dit moment nog sprake is van voldoende voorraad. Echter zien we bij nieuwe inkopen dat sprake is van significante prijsstijgingen en een toename van de levertijden. Welke impact dit in de toekomst heeft is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Een groot deel van deze kostenstijgingen zal worden verwerkt in de verkoopprijs van de installaties.

Daarnaast is er sprake van een stijging van de gas- en elektra prijzen. Op dit moment zijn wij bezig het bepalen van de inkoopstrategie en zijn wij in onderhandeling met onze klanten voor de bepaling van de prijzen.

Verkopen
Zoals blijkt vanuit het persbericht van Xebec Adsorption Inc. is sprake van een daling in het aantal verkopen in Q2-2022. Deze daling komt met name voort vanuit de onzekerheid in de markt waardoor potentiële klanten hun investeringen uitstellen. Op dit moment hebben wij voldoende orders uitstaan bij klanten en de focus voor Q3 en Q4 ligt op het binnenhalen van deze contracten.

Opgeleverde installaties:
Gedurende Q2-2022 is een GaaS contract met een looptijd van 13,5 jaar in Engeland opgeleverd. Deze overeenkomst classificeert als een financiële leaseovereenkomst. Als gevolg zijn de opbrengsten van dit contract verwerkt in Q2-2022.

Nieuwsberichten – Xebec Adsorption Inc.
Gedurende het kwartaal zijn door Xebec Adsorption Inc. diverse nieuwberichten gepubliceerd, zie voor een overzicht van deze nieuwsberichten: https://xebecinc.com/financial-news-events/

Jaarrekening 2021
De laatste inschatting van de accountant is dat de controle van de jaarrekening over 2021 wordt afgerond in Oktober. In eerdere berichten was opgenomen dat de jaarrekening na verwachting werd afgerond in September door problemen met de capaciteit is dit echter Oktober geworden.

De geconsolideerde cijfers van Xebec Adsorption Inc. zijn reeds gepubliceerd: https://xebecinc.com/wpcontent/uploads/2022/03/EFS-XBC-Q4-2021-FINAL.pdf.