Almelo, 3 augustus 2022

Ontwikkelingen

In het 1e halfjaar van 2022 heeft Bouman Industries na een moeizame Coronaperiode boven de begroting gekoerst. De orderportefeuille is dusdanig goed gevuld voor de 2e helft van 2022 dat de verwachting is dat de begroting voor 2022 meer dan gerealiseerd gaat worden.

Voor High Tech Machining zijn een aantal specifiek langlopende orders geplaatst vanuit de defensie en semiconductor industrie.

De ontwikkeling voor verduurzaming van de scheepvaart heeft een verdere vlucht genomen. Zowel de overheid, de industrie als internationale rederijen zien CO2 afvang op bestaande en nieuwe schepen als een van de belangrijkste technologieën om de uitstoot te verminderen.

De voorgenomen verkoop van 65% van de aandelen in Bouman Property BV (onroerende zaken) teneinde liquiditeit vrij te maken voor de tijdige aflossing van Obligatielening I, alsmede uitbreiding van de productielocatie, is voorbereid zoals in het persbericht van 15 juni jl. aangekondigd. Vanwege een onvoorzien fiscaal issue, welke op het laatste moment naar voren kwam, werken we momenteel aan een oplossing.

Een strategische partner is voornemens aan boord te komen binnen Bouman Industries BV. Naast ondersteuning in management, uitbreiding en optimalisering van de productiecapaciteit, komt daarmee ook voldoende werkkapitaal beschikbaar om de groei te kunnen realiseren en goede structuur voor de toekomst.

De verwachting is dat binnen 3 maanden de herfinanciering van € 2,5 mio na toetreding van de strategische partner realiseerbaar wordt.

Klik hier voor het volledige bericht.