Aan de Obligatiehouders van Bouman Industries B.V.

Beste Obligatiehouders,

Aflossing Obligatielening I
Sinds 2016 maakt Bouman Industries B.V. gebruik van een listing aan de NPEX voor aanvullende financiering via uitgegeven Obligaties. Mede dankzij de support en (financiële) ondersteuning van de hierbij betrokken Obligatiehouders is Bouman Industries B.V. in staat geweest haar verdere ontwikkeling in zowel machines als R&D te versterken. De obligatielening, zoals deze is geadministreerd bij de NPEX, op 10 augustus 2016 zal door Bouman Industries B.V. volledig worden afgelost volgens de overeenkomst op 10 augustus 2022. Het gaat hierbij om een totale lening van € 2,49 miljoen.

Groei
Bouman Industries B.V. maakt op dit moment een groei door in met name haar BU High Tech Machining. De capaciteit van het huidige machinepark is volledig benut. Verder is de ontwikkeling op het gebied van CO2 afvang bij BU Carbotreat (www.carbotreat.com) zeer positief. Door middel van samenwerking met o.a. TNO en VDL AEC zien wij hierin uitstekende mogelijkheden tot toetreding in de maritieme sector, naast de reeds opgebouwde positie in de landbased installaties, welke voor de toekomst een zeer interessante groeimarkt is.

Nieuwe obligatielening
Mede door de goede ervaring met NPEX heeft Bouman Industries B.V. besloten om een nieuwe obligatielening uit te geven in het najaar 2022 van € 1,5 miljoen. De opbrengst wordt gebruikt voor de verdere financiering van de groei van Bouman Industries B.V.

Wij danken u voor het vertrouwen in Bouman Industries B.V. in de afgelopen jaren en zien u graag als Obligatiehouder terug!

Met vriendelijke groet,

Bouman Industries
Wilco van Wijck
CEO