Persbericht – Hygear Q1/2022

Dit persbericht heeft betrekking op de cijfers van Q1-2022. De Q1-2022 cijfers van Xebec Adsorption Inc. zijn reeds gepubliceerd, zie hiervoor de volgende informatie:
https://xebecinc.com/investors/financial-reports-documents/

Algemene ontwikkelingen

Integratie met Xebec

In het eerste kwartaal van 2022 is verder gewerkt aan de integratie met Xebec Adsorption Inc. Een belangrijk onderdeel van de integratie is de implementatie van het ERP-systeem (Epicor). De verwachting is dat het systeem per Q4-2022 operationeel is. Daarnaast wordt verder gewerkt aan een verdere integratie van de bedrijven, bijv. op het gebied van inkoop.

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft in Q1-2022 nog geen impact gehad op Hygear. In overleg met Xebec Adsorption Inc. is vorig jaar voor 10 installaties aan materialen op voorraad gekocht, waardoor op dit moment nog sprake is van voldoende voorraad. Echter zien we bij nieuwe inkopen dat sprake is van significante prijsstijgingen en een toename van de levertijden. Welke impact dit in de toekomst heeft is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Een groot deel van deze kostenstijgingen zal worden verwerkt in de verkoopprijs van de installaties.

Rol Marinus van Driel

In de bespreking van de Q1-2022 cijfers is gecommuniceerd dat Marinus van Driel een nieuwe rol heeft binnen Xebec Adsorption Inc. In de nieuwe rol gaat Marinus zich bezighouden met speciale projecten, zoals de verdere ontwikkeling van de decentralised production hub (DPH) strategie op het gebied van waterstof.

Opgeleverde installaties:

Gedurende Q1-2022 is een Gas-as-a-Service (GaaS) contract met een looptijd van 5 jaar in Tsjechië opgeleverd. Deze overeenkomst classificeert als een operationele leaseovereenkomst. Als gevolg hiervan worden de opbrengsten gedurende de looptijd van het contract verwerkt.

Nieuwsberichten – Xebec Adsorption Inc.

Gedurende het kwartaal zijn door Xebec Adsorption Inc. diverse nieuwberichten en ontwikkelingen gepubliceerd, zie voor een overzicht van deze nieuwsberichten: https://xebecinc.com/financialnews-events/

Jaarrekening 2021

In overleg met de accountant (en de capaciteit van de accountant in het voorjaar) is de planning voor de controle van de jaarrekening over 2021 afgestemd. De verwachting is dat de jaarrekening 2021 in September 2022 wordt afgerond. De geconsolideerde cijfers van Xebec Adsorption Inc. zijn reeds gepubliceerd: https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2022/03/EFS-XBC-Q4-2021-FINAL.pdf.