10 juni 2022

De directie van LCS Piping International B.V. wenst de obligatiehouders als volgt te informeren over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam d.d. 1 juni 2021. U kunt kennisnemen van deze uitspraak via:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4278&showbutton=true&keyword=01-06-2022

In dit vonnis is geoordeeld dat LCS International een bedrag ad € 388.165,34 dient te betalen aan de J.C. den Otter Beheer B.V., de verkoper van de aandelen van LCS Piping B.V. en LCS Services B.V., zijnde de restant koopsom die LCS Piping International B.V. volgens de rechtbank verschuldigd is te betalen aan J.C. Den Otter B.V..

De directie vindt het belangrijk te vermelden dat zij na zorgvuldige bestudering van de uitspraak heeft besloten hoger beroep aan te tekenen nu zij zich niet in de overwegingen van de rechtbank herkent. Ook vindt zij het van belang de obligatiehouders te informeren dat dit geschil onderdeel is van een groter geschil met J.C. den Otter Beheer B.V. dat thans onderwerp is van een onderzoek dat plaatsvindt naar de handelwijze van J.C. den Otter Beheer B.V. na de verkoop van de aandelen van LCS Piping B.V..

De directie van LCS Piping International B.V. zal hierover op korte termijn nadere informatie verschaffen zodra zij daartoe in staat is.

Mr. J.P. Drost MBA