Geachte belegger,

In dit halfjaarbericht zullen wij ingaan op de stand van zaken en de ontwikkelingen over de periode Juli 2021 tot en met December 2021.

Algemene ontwikkelingen

Personele ontwikkelingen

Per 1 Oktober 2021 is Ellart de Wit benoemd als General Manager van Hygear B.V. Ellart de Wit is reeds vanaf 2009 indienst bij Hygear en was tot 1 Oktober 2021 werkzaam als CTO. Daarnaast zijn de volgende medewerkers toegevoegd aan het management team van Hygear:

  • Dick Lieftink: Director of Technology.
  • Nicole Godschalk: Director of HR.
  • Prosper van Zwieten: Director of Production.
Integratie met Xebec Adsorption Inc.

In het tweede halfjaar van 2021 is verder gewerkt aan de verdere integratie van Hygear B.V. en Xebec Adsorption Inc. Een belangrijk element van deze integratie is de implementatie van het ERPsysteem dat wordt gebruikt bij Xebec Adsorption Inc. (Epicor). Op dit moment wordt gewerkt aan het bouwen van de testomgeving en de integratie van de Hygear processen in de testomgeving. De planning is dat Epicor in Q4-2022 live gaat bij Hygear.

Impact COVID

Daarnaast heeft COVID ook gedurende het tweede halfjaar van 2021 impact gehad op de bedrijfsvoering. Door de reisbeperkingen als gevolg van COVID is het moeilijker om de installaties onsite te installeren en daarnaast hebben de reisbeperkingen een impact op de doorlooptijd van de onderhandelingen met potentiële klanten. Het ziekteverzuim bij Hygear B.V. als gevolg van COVID is beperkt gebleven, waardoor de productie van de installaties geen vertraging heeft opgelopen.

Wel merken wij dat er een normalisatie in de situatie ontstaat waarbij iedereen ook heeft leren werken met de beperkingen.

Opgeleverde installaties

Gedurende het tweede halfjaar van 2021 zijn de volgende installaties opgeleverd:

  • HyRec installaties in Porz (turn-key verkoop).
  • GaaS contract in Turkije (GaaS contract met een looptijd van 15 jaar).

Nieuwe contracten

In het tweede halfjaar van 2021 is het volgende contract getekend:

In 2022 is daarnaast het volgende contracten getekend:

Kwartaalberichten

Op dit moment zijn de cijfers over Q4-2022 nog niet gecommuniceerd door Xebec Adsorption Inc. Voor een overzicht van de resultaten tot en met Q3 verwijzen wij naar de volgende documenten: