Ridderkerk,  21 september 2021

Geachte Obligatiehouders,

Graag geef ik u een update van (L.C.S.) Piping b.v..

In aanvulling op de update van 6 september 2021 informeer ik u als volgt.

  • Per heden is de benoeming van de heer J.P. (Paul) Drost als bestuurder van LCS Piping International B.V. aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel gemeld. Contactgegevens worden spoedig met u gedeeld.
    Zijn mailadres is [email protected];
  • Per dezelfde datum is ondergetekende als bestuurder uitgeschreven.
    Het mailadres [email protected] komt per heden te vervallen;

De heer Drost is een ervaren ondernemer. Hij zal zich op korte termijn aan u presenteren.

Hoogachtend,
A.F.M. (Ton) Goossens