Ridderkerk,  6 september 2021

Geachte Obligatiehouders,

Graag geef ik u een update van (L.C.S.) Piping b.v..

Er is volop werk en de orderportefeuille, toegekende opdrachten, is gevuld tot in ieder geval het eerste kwartaal van 2022. De verwachtingen voor de rest van dat jaar zijn onverdeeld positief.

Voor dit jaar verwachten wij de uitgebrachte prognose te halen.

Los daarvan wil ik een paar specifieke zaken met u delen:

• Sinds 1 juli is Wolfsbergen Van Haarlem uit Capelle aan den IJssel aangesteld als accountant voor zowel de werkmaatschappijen, (L.C.S.) Piping B.V. en L.C.S. Services B.V., en LCS Piping International B.V.. De migratie is in volle gang waarbij gemeld mag worden dat de Ten Raede Groep, die tot 1 juli deze taken vervulde, haar volledige medewerking verleent.
• Een onderdeel van de nieuwe samenwerking is het aanpassen van de systemen zodat er periodiek en op een eenvoudige manier betrouwbare informatie beschikbaar komt met betrekking tot meet name de projectadministratie (denk hierbij aan het onderhandenwerk en de status van het project, het deel dat inmiddels is afgerond, in uitvoering is en waarmee nog aangevangen dient te worden.
• Er was een nieuwe algemeen directeur gevonden en benoemd. Echter op het laatste moment heeft hij de uitdaging teruggegeven. Er wordt gezocht naar de beste invulling van de functie, zowel vanuit eigen netwerk als door inschakeling van terzake kundige recruiters. Hopelijk kunnen we op korte termijn aan u melden wie deze functie gaat vervullen en daarmee de taken van Jolanda den Otter gaat overnemen.
• Door de impact van Corona breng ik graag 2 punten onder uw aandacht:
o Schaarste op de (wereld)markt van grondstoffen (zoals buizen) zorgt voor vertraging in de levering en verhoging van de inkoopprijzen;
o Er is nog meer een tekort ontstaan aan vakkundige medewerkers. De bezetting is voor dit moment goed. Er kan in voorkomende gevallen op collegiale samenwerking worden gerekend voor de uitvoering van ondersteunende bewerkingen;
• De Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft afgelopen vrijdag een publicatie doen uitgaan. Ik hecht er aan u te melden dat het genoemde beslag op de aandelen van de werkmaatschappijen van conservatoire aard is. LCS Piping International, de uitgevende instelling, betwist de vordering van J.C. den Otter Beheer B.V. en is van mening dat zij aan al haar verplichtingen jegens J.C. den Otter Beheer B.V. heeft voldaan.

Met vriendelijke groet,
A.F.M. (Ton) Goossens
Bestuurder