3 september 2021

Stichting Obligatiehoudersbelangen wil u hierbij informeren over ontwikkelingen met betrekking tot LCS Piping International B.V. (“uitgevende instelling”). Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft kennis genomen van het feit dat er beslag is gelegd op de aandelen van de 2 dochtermaatschappijen van de uitgevende instelling (L.C.S.) Piping B.V. en L.C.S. Services B.V. Dit beslag houdt verband met een vordering van J.C. den Otter Beheer B.V. inzake de verkoop van bovengenoemde aandelen aan de uitgevende instelling. Hoewel Stichting Obligatiehoudersbelangen de afgelopen maanden regelmatig overleg heeft gehad met de notaris en de advocaat van de uitgevende instelling over de verpanding van bovengenoemde aandelen aan Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft de verpanding nog niet plaatsgevonden. Ongeacht dit beslag zal Stichting Obligatiehoudersbelangen er bij de uitgevende instelling op aandringen deze verpanding alsnog z.s.m. te effectueren.

Stichting Obligatiehoudersbelangen