Jaarrekening 2020 en halfjaarbericht 2021

Geachte belegger,
In dit document wordt de status van de jaarrekening van 2020 behandeld als mede het halfjaarbericht van 2021.

Jaarrekening 2020
Als gevolg van de overname door Xebec Adsorption Inc. en de werkzaamheden die in het kader hiervan door de accountant moesten worden uitgevoerd is in overleg besloten om de controle van de jaarrekening 2020 te verplaatsen naar September 2021. De verwachting is dat de controle van de jaarrekening wordt afgerond voor het eind van Oktober 2021. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de jaarrekening over 2020 opgesteld op basis International Financial Reporting Standards (IFRS).

Halfjaarbericht
In het eerste halfjaar van 2021 is veel aandacht geweest voor de integratie met Xebec Adsorption Inc. Als onderdeel van deze integratie zijn de verschillende bedrijfsprocessen besproken om te bepalen waar efficiency voordelen behaald kunnen worden. Een van de uitkomsten is dat vanaf kwartaal 3 wordt gestart met de productie van installaties op voorraad. Het belangrijkste doel is om de tijd tussen het tekenen van het contract en het opleveren van de installatie te reduceren. De kwartaal 2 cijfers van Hygear zijn opgenomen in de cijfers van Xebec Adsorption Inc. Voor een toelichting op de cijfers en de ontwikkelingen verwijzen wij naar het persbericht van Xebec Adsorption Inc.: https://xebecinc.com/news/xebec-announces-q2-2021-financial-results/
In dit persbericht wordt in de sectie ‘’Hydrogen’’ ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen bij Hygear.