12 mei 2021 

Verslag van Gesprek met directie LCS Piping International B.V.

Vandaag heeft Mark Olie, voorzitter van Stichting Obligatiehoudersbelangen, telefonisch contact gehad met de heer Ton Goossens. De heer Goossens is per 6 mei 2021 benoemd tot bestuurder van LCS Piping International B.V. (“uitgevende instelling”). Hij is per dezelfde datum ook benoemd tot bestuurder van de enig aandeelhouder van de uitgevende instelling, Gouden Buys B.V. De benoeming heeft plaatsgevonden op verzoek van mevr. Vrolijk‐Huijzer en is voor onbepaalde tijd. Over de vergoeding van de heer Goossens moeten nog afspraken worden gemaakt. Hij gaf aan dat hij tevens bestuurder is van één andere vennootschap binnen hetzelfde concern als waartoe de uitgevende instelling behoort maar deze vennootschap speelt geen rol bij de (obligatielening van de) uitgevende instelling.

Klik hier voor het volledige bericht.