Beleggersbericht 12 augustus 2020

Geachte belegger,

Ten gevolge van de COVID-19 crisis is Divagroup B.V. (h.o.d.n. Oceandiva; “uitgevende instelling”) als organisator en facilitator van grote evenementen in ernstige problemen gekomen en is de financiële situatie van het bedrijf zeer ernstig te noemen. Door middel van het aantrekken van nieuwe financiering en het herstructureren van bestaande financieringen hoopt de directie van de uitgevende instelling het bedrijf te kunnen continueren.

In het kader van de herstructurering heeft op 12 augustus 2020 een buitengewone vergadering van obligatiehouders plaatsgevonden. In deze vergadering is het voorstel van de directie van de uitgevende instelling besproken om de lopende obligatielening vervroegd af te lossen tegen een gedeelte van de hoofdsom tegen finale kwijting.

Over dit voorstel kon zowel tijdens als voorafgaand aan de vergadering (via e-mail) worden gestemd. Het voorstel om de obligatielening vervroegd af te lossen tegen een gedeelte van de hoofdsom is door de obligatiehouders aangenomen met 578 stemmen vóór en 22 stemmen tegen.  Daarbij is gekozen voor de variant van aflossing tegen 33% van de hoofdsom, te betalen op 1 september 2020 tegen finale kwijting, met 438 stemmen vóór van de 600 uitgebrachte stemmen.

Op 1 september 2020 ontvangen de obligatiehouders dus 33% van hun hoofdsom waarbij hun obligatie(s) per die datum zijn afgelost tegen finale kwijting.