2 augustus 2020

 

Nadere toelichting Directie Oceandiva op voorstel tot aflossing en gedeeltelijke kwijtschelding

In vervolg op het beleggersbericht van 22 juli j.l. ontving de directie een vraag om meer inzicht hoe het voorstel van Oceandiva tot aflossing en gedeeltelijke kwijtschelding tot stand is gekomen.

Toelichting

Alvorens we op het huidige voorstel zijn uitgekomen hebben we meerdere opties bekeken met de aandeelhouders en ook met u besproken. Het verder achterstellen en uitstellen van betalen van rente en aflossing van de obligaties voor onbepaalde tijd en het omzetten naar aandelen zijn daarbij ook aan bod gekomen. Op basis van de te verwachten Ebitda’s de komende slechte jaren in combinatie met de aflos verplichtingen van de huidige en nieuwe leningen van Riverbank, zorgen ervoor dat dit een extreem lang verhaal gaat worden en richting de 10 jaar zal gaan met alle onzekerheden op de korte termijn van dien. Het omzetten naar aandelen is al helemaal een lastig verhaal. De obligaties hebben op dit moment euro 0,00 waarde, omdat we technisch volledig failliet zijn nu. Een conversie levert in dit geval dus geen aandelen op.

River Bank stelt de voorwaarde dat er € 600.000 van de aandeelhouders (inclusief huidige directie) bijgestort dient te worden, alsmede dat aandeelhouders voor de nieuwe financieringen borg dienen te gaan staan. Afspraak is dat dit wordt ingezet om NEOS en NPEX uit te kopen. Een andere variant heeft geen zin, schuld op schuld stapelen wordt door de bank, directie en aandeelhouders niet als levensvatbaar gezien. Aandeelhouders zijn daarnaast niet bereid geld te storten als de schuld niet significant gereduceerd wordt en River Bank is niet bereid geld te storten als de huidige aandeelhoudersstructuur er niet meer zou zijn. Dus is er voor het pakket wat op tafel ligt en de liquiditeit die het bedrijf nu nodig heeft geen andere oplossing dan degene die is gepresenteerd.

Wij willen er met nadruk op wijzen, zo hebben we u reeds eerder medegedeeld, dat we ons als aandeelhouders tot het uiterste hebben ingespannen om euro € 600.000 aan additionele liquiditeiten in te brengen om ervoor te zorgen dat er ook geld naar Neos en NPEX kon gaan. Dit is een onverplicht en extreem bijzonder aanbod van de aandeelhouders daar zij dat niet perse zouden hoeven te doen en ook nu al andere keuzes hadden kunnen maken. Wij vertrouwen erop dat dit ook door de obligatiehouders zo wordt ervaren en zij ons voorstel steunen. Het alternatief is zonder twijfel een gedwongen liquidatie of faillissement zoals geschetst in ons eerdere persbericht en daarmee ligt die keuze nu bij de beleggers.