Geachte belegger,

Op 24 april jl. hadden we een digitale vergadering inzake het verzoek tot renteopschorting voor de rest van het jaar 2020. Dit verzoek werd destijds aangenomen met 331 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

We zijn nu bijna 3 maanden verder en de financiële situatie is bij DIVAGROUP BV zeer ernstig te noemen. Vanaf half maart jl. hebben wij geen omzet meer kunnen genereren en de vooruitzichten daarop zijn voor het hele jaar 2020 ook nihil. Alle grote events zijn voor de rest van 2020 geannuleerd of verschoven naar 2021.

Vanaf 1 juli jl. mogen er met vele beperkingen weer events plaatsvinden, maar de doorlooptijd voor de verkoop van een event zijn 3 tot 9 maanden, derhalve hebben wij daar voor het hele jaar 2020 nagenoeg niets meer aan. Bovendien zijn de mensen niet in de stemming om een event te boeken en hebben de grote Internationale bedrijven de hand op de knip of vind men het niet gepast nu events te doen. Maar ook de beperkingen die ons worden opgelegd zijn commercieel desastreus.

Wij verwachten dat onze branche pas weer langzaam op gang kan gaan komen nadat er een goedgekeurd vaccin is wat wereldwijd verkrijgbaar zal zijn en dat lijkt op zijn vroegst midden 2021, waardoor ook dat boekjaar als verloren kan worden beschouwd. Wij verwachten herstel pas vanaf 2022.

De hulp vanuit de staat is minimaal te noemen en volstrekt onvoldoende voor onze branche. De NOW regeling verzacht de pijn tijdelijk (stopt in september) enigszins, maar de aangeboden leningen zijn duur, kortlopend en maken onze financiële positie alleen maar slechter in een tijd dat we opnieuw moeten beginnen en daar hebben we dus bovenop de huidige positie niks aan. Ook worden aan het herstructureren van de schuldpositie voorwaarden gesteld aan de obligatiehouders, die uw positie significant verslechteren. Anders stapelen we schuld op schuld en is het uitstel van executie.

Wij staan dus nu voor onderstaande keuze:

    1. We vragen het faillissement aan;
    2. We proberen een totaaloplossing te organiseren, waaraan uiteindelijk iedereen mee zal moeten werken. Dus alle medewerkers, directie, financiers, aandeelhouders en leveranciers. Op deze wijze kan een faillissement worden voorkomen en heeft iedereen nog een deel van zijn/haar belegging terug.

Onze keuze is nummer 2 het voortbestaan van Oceandiva waaraan alle betrokkenen dienen mee te werken. 

Wat houdt dit in voor de NPEX belegger
Wij bieden de beleggers twee groepsopties:
a) 50% van de hoofdsom, waarvan we op 1 september a.s. 25% in cash betalen en de overige 25% blijft staan tot 1 augustus 2024 als een achtergestelde lening zonder rente en wordt dan voldaan. Dit alles tegen finale kwijting.
OF
b) 33% van de hoofdsom, die op 1 september in cash wordt betaald tegen finale kwijting.

Derhalve nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de obligatiehouders vergadering te houden middels een ZOOM meeting op woensdag 12 augustus om 14.00 uur. Van de Stichting Obligatiehoudersbelangen zult u een uitnodiging ontvangen  waarbij tevens de gelegenheid wordt geboden om via de mail uw stem uit brengen. Eerst zal gevraagd worden om voor of tegen vervroegde deeluitbetaling te stemmen en vervolgens voor een keuze uit optie a of b.

Indien de obligatiehouders in meerderheid voor dit voorstel stemmen zal dit voorstel bindend zijn voor alle obligatiehouders en zal als hiervoor aangegeven u uiterlijk 1 september a.s. een terugbetaling ontvangen via hetzij optie a hetzij optie b.

Ook van de andere financiers Riverbank en Neos worden offers gevraagd, beide in verhouding tot de zekerheden die zij hebben, ook in verhouding tot de NPEX belegger. De aandeelhouders dienen cash te storten om de overeengekomen afkoopsommen te financieren. De aandeelhouders en Riverbank zijn inmiddels tot een akkoord gekomen inzake de beoogde totaaloplossing.

Als laatste zijn dus de beleggers van NPEX aan de beurt om te stemmen over ons voorstel. Indien er voor wordt gestemd gaan wij op 1 september a.s. de voorgestelde finale afkoopsom storten, indien er geen akkoord komt zullen wij het faillissement moeten aanvragen, want alles hangt met elkaar samen. Dit alles onder het voorbehoud dat ook Neos instemt met de voorgenomen herstructurering.

Wij vinden het bijzonder spijtig met bovenstaand voorstel te moeten komen, maar zien op geen enkele manier een andere uitweg meer. 1,5 jaar geleden vierden wij ons 15-jarig bestaan en begin 2020 leken we af te stevenen op ons beste jaar ooit, wij kunnen de ontstane situatie zelf nauwelijks bevatten! Wij vinden veel van het gevoerde beleid door de staat waarvan wij de dupe zijn en zijn slachtoffer van iets waar we op geen enkele wijze invloed op hebben gehad en zelfs tegen de grondwet is. Er is voor ons besloten en daar zijn naast de andere stakeholders en aandeelhouders ook de NPEX beleggers de dupe van en dat is bijzonder triest. We hopen echter dat u net als onze andere financiers en leveranciers, enig begrip heeft voor deze extreem uitzonderlijke situatie.

Indien de obligatiehouders in meerderheid tegen dit voorstel stemmen zal dit voorstel worden verworpen en zullen wij genoodzaakt zijn het faillissement aan te vragen.

Vertrouwende u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

De Directie,
DIVAGROUP BV.